Radek Koten o údajně zakázané munici z Řecka

Na sociálních sítích se šíří výrok Radka Kotena (SPD), podle kterého Česká republika nakupuje od Řecka zakázané granáty s bílým fosforem, které poté předá Ukrajině. Ve skutečnosti ale munici s bílým fosforem mezinárodní právo nezakazuje, pouze se tato látka nesmí zneužívat proti civilním cílům. Spekulace o konkrétních typech munice s bílým fosforem se objevily na začátku dubna v řeckých médiích, nepravdivé tvrzení o zakázané munici pak rozšířil řecký komunistický poslanec a také ruská propaganda.

Komentář 30. dubna 2024

Zdroj: Facebook

Poslanec Radek Koten (SPD) v pořadu 360° CNN Prima News kritizoval muniční iniciativu, pomocí které Česko zajišťuje dělostřeleckou munici pro Ukrajinu od zemí mimo Evropskou unii.

Koten konkrétně uvedl, že nákup munice (video, 1:02) vnímá jako „nesportovní faul”, a to především kvůli údajnému nákupu zakázaných granátů s bílým fosforem. Na sociálních sítích se poté začal šířit úryvek (video), ve kterém Radek Koten tvrdí (čas 0:10): „Od Řecka Česká republika nakupuje dělostřelecké granáty s bílým fosforem, který je jaksi na seznamu věcí, které by se neměly používat ve válečných konfliktech.”

V následujících odstavcích se zaměříme na to, jakou munici Česká republika pro Ukrajinu nakupuje a jakou roli v muniční iniciativě hraje Česko. Následně vysvětlíme, jaké využití má bílý fosfor ve zbrojním průmyslu a jestli Česko opravdu pro Ukrajinu nakupuje zakázanou munici.

Česká muniční iniciativa

Muniční iniciativu pro Ukrajinu představil premiér Petr Fiala na mimořádném summitu EU na začátku února 2024. Prostřednictvím bilaterální spolupráce s třetími zeměmi (státy mimo EU) chce Česká republika Ukrajině dodávat zbraně, munici a jinou zbrojní techniku. Český návrh se podle prezidenta Petra Pavla k polovině dubna 2024 rozhodlo podpořit 20 států. 

Česká pomoc Ukrajině, která se týká oblasti dodávek dělostřelecké munice, je podle ministerstva obrany založená na třech pilířích. Prvním pilířem je spolupráce s Dánskem a Nizozemím na dodávkách těžké techniky (např. tanků, bojových vozidel, dronů nebo velkorážní munice). Druhý pilíř stojí na přímé spolupráci mezi Ukrajinou a českými firmami (zejména se týká dodávek velkorážové munice sovětského typu). Třetí pilíř tvoří právě probíraná muniční iniciativa.

V rámci iniciativy chce Česká republika Ukrajině zajistit zejména dělostřeleckou munici ráže 155 milimetrů. Při svém proslovu na únorové Mnichovské bezpečnostní konferenci Petr Pavel mluvil konkrétně o dojednání „půl milionu kusů munice ráže 155 milimetrů a 300 tisíc kusů munice ráže 122 milimetrů”.

V případě ráže 155 mm se jedná o munici odpovídající standardům NATO, naopak munice ráže 122 mm byla dříve typičtější pro sovětské země. Konkrétní typ dělostřelecké munice se ovšem bude odvíjet od poskytující země či zbrojařské firmy. Ministerstvo obrany z bezpečnostních důvodů nechce v současnosti sdělovat více detailů, především o zemích, které munici poskytují.

Řecké „vyprazdňování muničních skladů” 

Jednou ze zemí, která své zapojení k české muniční iniciativě deklarovala, je Řecko. V návaznosti na jednání řeckého parlamentního Výboru pro zbrojní programy a zakázky řecká média publikovala informace o munici, kterou země údajně poskytne Ukrajině prostřednictvím české iniciativy. Řecko munici v hodnotě 156 milionů dolarů (asi 3,7 miliardy korun) Ukrajině ze svých zásob předá údajně z důvodu, že pro ně země nemá využití buď kvůli stáří nebo protože příslušné zbraně pro munici byly vyřazeny z provozu.

Podle řeckých médií náměstek ministra národní obrany Ioannis Kefalogiannis na jednání Výboru jmenoval konkrétní typy munice, které Řecko prodá přes Česko Ukrajině. Na údajném seznamu střeliva, raket a další munice se nachází např. 40 000 dýmovnic typu WP M313 ráže 90 mm. WP je zkratkou pro White Phosporus, tedy bílý fosfor, o kterém mimo jiné mluví i Radek Koten. Řecký zdroj také zmiňuje zhruba 4 000 kouřových výbušných nábojů do tanků AMX-30 ráže 105 mm. Těmto francouzským tankům odpovídají střely OFUM PH 105 F1 (str. 7), které také obsahují bílý fosfor.

Je důležité zdůraznit, že seznam munice publikovaný v médiích nebyl potvrzen nikým z oficiálních řeckých představitelů. Konkrétní munici, kterou by mělo Řecko v rámci české iniciativy poslat Ukrajině, tedy s jistotou nedokážeme ověřit. V následujících odstavcích se ale podíváme na využití bílého fosforu a munice, o které řecká média spekulují.

Bílý fosfor ve vojenství

Ve zbrojním průmyslu se bílý fosfor (WP) používá především pro svoji vlastnost okamžitého vznícení při kontaktu s kyslíkem. Látka bývá uložena do dělostřeleckých granátů, protitankových odpalovačů, bomb nebo raket ve formě pevných fosfátových částic. 

Zbraně, ve kterých je obsažen, dokáží rychle a jasně hořet, proto jsou klasifikovány jako zápalné zbraně. Zbraně s WP se proto používají především k osvětlení bojišť, jako zápalná zařízení nebo k vytvoření kouřové clony. Velké množství hustého bílého kouře umožní vojákům maskovat své pohyby, a dokonce dokáže snížit infračervenou stopu například tanků, takže je obtížné je zaměřit.

Pravděpodobně nejznámější zbraní s bílým fosforem je ruční granát WP M15 používaný od druhé světové války k maskování vojáků pomocí hustého oblaku bílého kouře. Další je již zmiňovaná dýmovnice WP M313 používaná v kanónech ráže 90 mm. Zbraň má omezený zápalný účinek a používá se především pro prověřovací účely po vzniku hustého bílého dýmu. Zmíněné nábojnice OFUM PH 105 51 (str. 7) do francouzských tanků AMX-30 slouží také k vytvoření kouřové clony.

Ačkoliv zbraně s bílým fosforem slouží především k označení nebo maskování pomocí husté bílé kouřové clony, často i přátelských sil, má taková munice i další účinky. Po vznícení vznikne dráždivý kouř a rychle se šířící, těžce uhasitelný oheň snadno přilne k povrchům, včetně oblečení a kůže. Na lidském těle tak způsobuje hluboké popáleniny, často až na kost. Kouř z hořícího fosforu dráždí oči a dýchací cesty.

Regulace využití bílého fosforu

Radek Koten ve sdíleném videu (čas 1:10) mimo jiné říká, že munici s bílým fosforem „OSN od roku 1980 v podstatě dala na nějaký seznam věcí, které by se neměly v konfliktech používat”. Zjevně tak poukazuje na Úmluvu o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, která byla přijata OSN právě v roce 1980.

Bílý fosfor jako takový v Úmluvě uvedený není, jen připojený Protokol III obsahuje obecný zákaz použití zápalných zbraní v oblastech s civilním obyvatelstvem. Za zápalné zbraně přitom podle Protokolu není považována munice, „jež může mít náhodný zápalný účinek, jako světlice, hledače, kouřové nebo signální systémy” a také munice, jejíž zápalný efekt není „specificky určen k způsobení popálenin osobám, ale která je používána proti vojenským cílům, jako jsou obrněná vozidla, letadla a zařízení základen nebo bojové prostředky”.

Použití munice s bílým fosforem je tedy podle Světové zdravotnické organizace (WHO) obecně povolené, pokud nejde o úmyslné přímé použití této munice jako zápalné zbraně proti civilistům nebo civilním oblastem. WHO na svém webu také výslovně potvrzuje, že použití munice s bílým fosforem pro osvětlení bojiště je povolené.

Je důležité zmínit, že ačkoliv se jedná o chemickou látku, není bílý fosfor klasifikován jako chemická zbraň, protože působí primárně jako zápalná látka. Není proto uveden na seznamu Úmluvy o chemických zbraních (.pdf, str. 33–36), která zakazuje vývoj, výrobu, hromadění, použití nebo přechovávání chemických zbraní.

Nábojnice WP M15, WP M313 nebo nábojnice OFUM PH 105 F1 obsahující bílý fosfor, o kterých se spekuluje jako o možném obsahu řeckých dodávek prostřednictvím Česka na Ukrajinu, tedy nejsou zakázané. Primárním účelem této munice je vytvoření kouřové clony k označení či maskování vojska. V rozporu s mezinárodním právem by bylo jedině úmyslné použití jejich zápalného účinku proti civilistům.

Tvrzení Radka Kotena je tedy nepravdivé. Podle řeckých médií sice Česká republika opravdu kupuje různé typy munice pro Ukrajinu a některé z nich obsahují i bílý fosfor. Nejedná se však o látku, kterou by zakazovala Úmluva z roku 1980 nebo jiný pramen mezinárodního práva. Využití bílého fosforu ve válečných konfliktech je z důvodu možných rozsáhlých zranění cílem kritiky, látka je ovšem podle mezinárodního práva až na výjimečné případy legální.

Anatomie hoaxu 

Doplňme, že Radek Koten tvrdí (video, 0:30), že „si ty informace zjistil ze stenozáznamů řeckého parlamentu”. Konkrétní stenozáznamy z jednání řeckého parlamentu ale nejsou veřejně dostupné, proto jsme se obrátili na Radka Kotena s dotazem, zatím jsme ale odpověď nedostali. Články a příspěvky o zbraních s bílým fosforem pro Ukrajinu se v řeckém online prostoru objevily na začátku dubna právě v souvislosti se zmíněným jednáním parlamentního výboru a zapojením státu do české muniční iniciativy.

Údajný prodej řeckých granátů s bílým fosforem veřejně kritizoval hned po jednání výboru 2. dubna 2024 komunistický poslanec Nikos Papanastasis a označoval ho za prodej zbraní se „zakázanou chemickou látkou”. Řecké ministerstvo národní obrany informaci 4. dubna vyvrátilo prohlášením, že se jedná o granáty k vytvoření kouřové clony s cílem omezit viditelnost a maskovat tak pohyby tanků, nikoliv o zápalnou munici určenou k ničení živé síly.

Informaci ovšem ještě před vyjádřením ministerstva převzala 2. dubna 2024 ruská tisková agentura RIA Novosti a poté další ruská propagandistická média jako Pravda nebo Sputnik. O den později se informace začala šířit i v České republice. Objevila se na českojazyčné verzi ruského propagandistického webu Pravda, odkud se hoax přes Telegram rozšířil na další sociální sítě. 15. dubna pak stejné tvrzení o zakázaném bílém fosforu v řecké munici zopakoval Radek Koten na CNN Prima NEWS. Fakticky nesprávná informace tedy díky řeckému komunistickému poslanci a ruským propagandistickým médiím pronikla až do Česka.

Závěrečné hodnocení

Nákup a použití zbraní obsahujících bílý fosfor, například řeckými médii zmiňované granáty WP M313 nebo nábojnice OFUM PH 105 F1, je legální. Úmluva o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní z roku 1980 ani jiné mezinárodní úmluvy je nezakazují. Ačkoliv samotný bílý fosfor po vznícení způsobuje rozsáhlá poranění včetně podráždění sliznic a hlubokých popálenin, primárním účelem této munice není zranění člověka, ale maskování jednotek pomocí hustého kouře. Úmluva OSN zakazuje jen cílené využití zápalného účinku munice s bílým fosforem proti civilním cílům. Tvrzení Radka Kotena o zakázané munici, kterou Česko kupuje z Řecka, je tedy nepravdivé.