Uprchlíci v České republice

Publikováno 5. srpna 2015

V Událostech, komentářích se tentokrát střetli poslanec a šéf uskupení Svoboda a přímá demokracie a senátor a bývalý ministr vnitra František Bublan. Tématem nebylo nic menšího než imigrace ze všech možných úhlů. Dostalo se tak vedle samozřejmé Sýrie a IS také na znásilnění v severských zemích, azylovou politiku nebo téma sociálních systémů. 

Události, komentáře (záznam)
Moderátor: Daniel Takáč

Výroky

Tomio Okamura
důležitý výrok

Tomio Okamura: „Eritrejci jsou mimochodem na prvních dvou místech ve znásilňování ve Švédsku.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Výrok je hodnocen jako nepravdivý, neboť ve Švédku neexistují podle zákona oficiální statistiky, které by etnicitu pachatelů sledovaly. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že zmíněnou informací nemůže disponovat ani poslanec Okamura.


Zpracování osobních údajů je v daném případě ve Švédsku ošetřeno zákonem Personal Data Act (švédsky) z roku 1998. Týká se zpracování a nakládání s osobními informacemi (.pdf, anglicky).

Švédské statistiky, ani mezinárodní statistiky se také nevyjadřují k původu pachatelů znásilnění. Není tak jasné, z jakého zdroje poslanec Okamura čerpal, oficiální statistiky využít nemohl.

Tomio Okamura
důležitý výrok

Tomio Okamura: „V hlavním městě Norska, Oslu, za posledních 10 let byly de facto všechna znásilnění způsobena muži neevropského původu.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Z policejní zprávy o znásilňování v Oslu (.pdf, v norštině) za dekádu 2001 - 2010 vyplývá, že etnicita identifikovaných pachatelů znásilnění v Oslu je různorodější, než tvrdí poslanec Okamura.

Z grafů na straně 53 lze vyčíst, že pachatelů neevropského původu je v posledních letech o něco více než polovina. Např. v roce 2010 bylo nejvíce pachatelů norského původu (34,9 %), dále afrického (19,7 %), blízkovýchodního (15,1 %), asijského (14,5 %), evropského (13,8 %) a 2 % amerického (tato a další data ze zprávy norské policie jsou k dispozici také v anglickém překladu zde).


Podíl neevropských pachatelů na znásilněných v Oslu se za sledovanou dekádu pohyboval okolo jedné poloviny. V úvahu je ale třeba vzít i fakt, že řadu znásilnění oběti vůbec nehlásí. Podle článku norského média Aftenposten.no (v norštině), který se odvolává na policejní zprávu za rok 2014, je typickým pachatelem znásilnění intoxikovaný norský mladík na párty, přičemž svou oběť obvykle zná, a oběti tyto případy obvykle nehlásí.


Podle výše uvedených zpráv policie v Oslu není ani zdaleka pravdou, že by neevropští pachatelé způsobili všechna znásilnění v Oslu. Výrok poslance Okamury proto hodnotíme jako nepravdivý.
Tomio Okamura
důležitý výrok

Tomio Okamura: „Já jsem byl v šoku, když jsem se dneska díval, promiňte, opět na statistiku, že 25, máme tady kolem 25 "neziskových" v uvozovkách "neziskových" organizací, který mají na starosti imigranty. Víte, kolik zinkasovaly za rok? Tři čtvrtě miliardy korun a z toho 80 % šlo na jejich platy.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění

Jak sám Tomio Okamura dále v rozhovoru prozrazuje, vycházel z textu na serveru Parlamentní listy. Patrně se jedná o komentář mediálního analytika Petra Žantovského:

"Nedávno jsem si udělal průzkum a zjistil jsem, že jen v Praze a ve větších českých městech působí, a to dlouhá léta, více než pětadvacet rozmanitých sdružení, která mají ve svém předmětu činnosti jakousi péči o migranty. Takže výkřiky o tom, že je naší mravní povinností začít konečně pro uprchlíky něco dělat, jsou lež jako věž, protože tato sdružení z veřejných prostředků, ať už státních, evropských, krajských či regionálních požírají ročně tři čtvrtě miliardy korun českých," cituje server Žantovského bez odkazu na zdroj této informace. Dále Žantovský píše, že "u většiny z těch sdružení končí v průměru osmdesát procent těch prostředků na osobních nákladech, tedy na mzdách zaměstnanců těchto tzv. neziskových sdružení".

Informace jsme ověřili v rejstříku ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů, kde jsme prověřili největší neziskové organizace, které se zabývají pomocí uprchlíkům.

Zdaleka největším příjemcem veřejných peněz mezi nimi je Člověk v tísni, který od roku 2000 získal 942 milionů korun, z toho pak 170 milionů v roce 2014. Mezi aktivity Člověka v tísni však zdaleka nepatří jen pomoc uprchlíkům.

O struktuře nákladů této organizace vypovídá finanční zpráva, která je součástí výroční zprávy. Z celkových nákladů organizace, které činí více než miliardu korun, tvoří osobní náklady necelou čtvrtinu: 235 milionů (Výkaz zisku a ztráty, řádek A.III).

V tabulce přinášíme přehled deseti největších neziskovek (ty identifikoval časopis Ekonom v čísle 26/2015 z 25. června - online dostupné v placené verzi webu ihned.cz). Statistika se věnuje tomu, kolik dostaly v uplynulém roce ze státního rozpočtu, celkové náklady a kolik z toho tvoří osobní/mzdové náklady. Částky jsou v milionech korun.

OrganizaceIČOZe státního rozpočuNáklady celkemOsobní náklady
Člověk v tísni257552771701064236
Organizace pro pomoc uprchlíkům45768676102214
Poradna pro integraci67362621172113
InBáze2654821692013
Centrum pro integraci cizinců266319974126
Multikulturní centrum Praha700980856105
META - Společnost pro příležitosti mladých migrantů269826336138
Sdružení pro integraci a migraci26612933685
MOST PRO67441441143
Evropská kontaktní skupina*26600234675
*poslední dostupné údaje jsou za rok 2013

Tyto organizace dohromady dostaly v roce 2014 ze státního rozpočtu necelou čtvrt miliardu. Jde o největší neziskové organizace v této oblasti, dotace menším se tedy bude pohybovat maximálně v řádu jednotek milionů. Souhrnně pak celková dotace na tyto organizace ani zdaleka nedosahuje částky, kterou uvádí Tomio Okamura.

Jak je navíc z tabulky patrné, mzdové náklady tvoří u většiny těchto organizací mnohem méně než 80 %. 
Tomio Okamura

Tomio Okamura: „V těch zemích, odkud plyne ten hlavní proud (migrantů - pozn. Demagog.cz), nemáme všude ambasády, není to pravda.“

Tomio Okamura

Tomio Okamura: „My už jsme navrhovali například i letošní rok, například aby byl, já dám jiný příklad, aby byl postaven ... jejich islámské právo šaría a džihád mimo zákon. Sněmovna to zamítla.“

Tomio Okamura

Tomio Okamura: „Navrhovali jsme referendum o tom, aby občané mohli sami závazně rozhodnout, že imigranty nechtějí. Vláda tento náš návrh zamítla. To znamená, tady to mohlo být už dávno vyřešeno.“

Tomio Okamura

Tomio Okamura: „Daniel Takáč: Proč ta pravidla, která požaduje "Dublinská dohoda", nejsou schválena? Proč to neprošlo parlamentem?
(...)
Tomio Okamura: Ne, já vám to říkám. Důvod je, že ty návrhy nejsou ve sněmovně.“

Tomio Okamura

Tomio Okamura: „Například v jiných světově vyspělých zemí, vezměme Japonsko, žádné vlny imigrantů po desítky let nejsou a průměrný plat je tam 80 tisíc korun měsíčně v přepočtu, protože je tam nulový sociální systém pro ilegální imigranty.“

František Bublan

František Bublan: „Sociální systém, to je věcí každé, každého státu samostatně. Evropská unie v tomto nemá nějaká daná pravidla.“

František Bublan

František Bublan: „Toto je věc ministerstva vnitra, toto je věc toho migračního odboru, aby ..., má na to dostatek lidí a odborníků, aby toto rozlišili (ekonomického migranta a uprchlíka - pozn. Demagog.cz) a to je správní řízení, které trvá asi 3 měsíce a během těch 3 měsíců se rozhodne, jestli ten člověk dostane azyl, či nikoli (...) Ta maximální, ta maximální doba je těch 90 dnů a do těch 90 dnů se musí rozhodnout. “

František Bublan

František Bublan: „Co ty ostatní státy, kde, kde to leze do statisíců, nebo někde dokonce do milionu, jo? To jsou ty, ty arabské země, kde skutečně mají ty tábory třeba už 3, 4 roky a tam jsou miliony lidí, kteří prchají před Islámským státem. “

Tomio Okamura

Tomio Okamura: „A ministr Chovanec této vlády žádá teďka na vládě další miliardu korun na příští rok jenom na ty uprchlíky.“

Tomio Okamura

Tomio Okamura: „Ne, hranice Schengenu, hranice Schengenu všichni překročili de facto ilegálně. Oni neměli vstupní víza do Schengenu, jo? Rozumíme si dobře? Jako a až poté, co tady požádají evidentně o azyl, tak se evidentně, tak se následně legalizuje jejich původně ilegální překročení hranice. Rozumíme si dobře, jo? To máte jako vy, kdybyste překročil ilegálně do Spojených států a pak vás legalizovali. “

František Bublan

František Bublan: „Jestliže někdo prchá ze Sýrie, kde ho pronásleduje Islámský stát, tak musí přejít ty hranice Schengenu ilegálně, to jinak nejde. Kdo mu dá to vízum? Kdo mu vystaví to vízum, když tam třeba není ambasáda v tom, v tom státě. Takže on sem přijde ilegálně, ale požádá tady o mezinárodní ochranu, takže to už není ilegální, to už je, na to jsou zákony, na to je azylový zákon, na to jsou "Dublinské dohody" a potom, pokud projde tím azylovým řízením, tak je tady legálně, že jo.“