František Bublan
SOCDEM

František Bublan

Sociální systém, to je věcí každé, každého státu samostatně. Evropská unie v tomto nemá nějaká daná pravidla.
Události, komentáře, 5. srpna 2015

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Evropská unie pouze koordinuje pravidla sociálního zabezpečení, ale nenahrazuje vnitrostátní systémy. Výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

Předpisy EU v oblasti koordinace sociálního zabezpečení nemají za cíl harmonizovat systémy jednotlivých zemí. Sociální zabezpečení zůstává v rukou jednotlivých států.

Koordinace sociálního zabezpečení v EU je postavena na 4 principech:

  • princip rovného zacházení - migrující osoby na území členských států podléhají stejným povinnostem a užívají stejných výhod jako státní příslušníci daného státu;
  • migrující osoba podléhá předpisů pouze jednoho státu;
  • sčítání dob pojištění v případě, že migrující osoba pracovala během života ve více zemích;
  • dávky sociálního zabezpečení jsou vypláceny i oprávněné osobě mimo území státu, kde na ně vznikl nárok.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Uprchlíci v České republice

Události, komentáře, 5. srpna 2015

V Událostech, komentářích se tentokrát střetli poslanec a šéf uskupení Svoboda a přímá demokracie a senátor a bývalý ministr vnitra František Bublan. Tématem nebylo nic menšího než imigrace ze všech možných úhlů. Dostalo se tak...