Demagog.cz

Vyhlídky TOP 09

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil v rozhovoru pro Aktuálně.cz popisoval kondici strany, jíž předsedá, a mluvil o blížících se volbách.

Ověřili jsme
Aktuálně.cz ze dne 1. srpna 2018 (moderátor Radek Bartoníček, záznam)

6 ověřených výroků

Jiří Pospíšil

Jiří Pospíšil

I jako menší opoziční strana jsme aktivní a navrhujeme vlastní zákony a novely, ale tím, že jsme v opozici, tak tyto návrhy často zapadají. Jen určité téma se uchytí, například novela na ochranu zvířat. S Miroslavem Kalouskem jsme například dělali změnu zajišťovacích příkazů.

Opoziční strana TOP 09 předkládá mimo zmíněných i další návrhy zákonů a novel.

skrýt celé odůvodnění

TOP 09 předložila návrh novely trestního zákoníku, která obsahuje zpřísnění postihů za týrání zvířat, definici tzv. množíren a nový trest v podobě zákazu chovu zvířat. Tento návrh předem podpořili Piráti a STAN. TOP 09 také oznámila, že navrhne změnu daňového řádu, podle které by o zajišťovacích příkazech rozhodoval soud namísto úředníků. Stát postupuje podle TOP 09 často nespravedlivě tvrdě a mnohdy se mýlí.

Mimo zmíněné návrhy se podařilo TOP 09 získat podporu pro své návrhy například ve věci vyšší mateřské pro rodiny se středními a vyššími příjmy. Vláda hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM se postavila neutrálně k návrhu volby poštou na dálku ze zahraničí. Naopak zamítnuty byly vládou návrhy TOP 09, aby o zápisu do seznamu nepovolených internetových hazardních her rozhodoval místo ministerstva financí soud, nebo návrh na zrušení pravomoci finanční správy prověřovat výši majetku poplatníků v souvislosti s daňovým přiznáním. Ve sněmovně neprošel například návrh na zpřesnění pravidel pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců.

Tento výrok hodnotíme jako pravdivý, neboť TOP 09 předložila zmíněné návrhy a předkládá i další zákony a novely. Největší pozornost médií vzbudilo téma ochrany zvířat a s ním spojená novela trestního zákoníku. Podle aktuálních předvolebních průzkumů CVVM i Median se pohybuje podpora opoziční TOP 09 okolo hraničních 5%.

Jiří Pospíšil

Jiří Pospíšil

Myslím, že na to již odpověděli občané ve volbách do Evropského parlamentu, ve kterých jsem výrazně uspěl. Kdybych v těchto volbách nezískal nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů na všech kandidátkách

Jiří Pospíšil skutečně získal největší počet preferenčních hlasů ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014.

skrýt celé odůvodnění

Jiří Pospíšil skutečně získal největší počet preferenčních hlasů ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014.

Jiřího Pospíšila tehdy zakroužkovalo 77 724 voličů. Pospíšil kandidoval na druhém místě za lídrem TOP 09 Luďkem Niedermayerem. Ten ovšem v žebříčku preferenčních hlasů skončil až na 4. místě.

Jiří Pospíšil

Jiří Pospíšil

U nás je to teď vidět více kvůli kauze paní Chalánkové, ale i v jiných stranách existují různorodé názory například na to, zda podporovat či nepodporovat sňatky homosexuálů anebo adopci párů stejného pohlaví. I jiné strany nechávají své poslance, aby se v těchto etických věcech rozhodli podle svého svědomí, a ne podle nějakého nadiktovaného stranického programu.

Poslanci (s výjimkou klubu KDU-ČSL a do jisté míry Pirátů) se v otázkách zrovnoprávnění svazků stejnopohlavních párů a ústavněprávní ochrany manželství jako svazku muže a ženy nerozhodují podle stranických programů, ale velmi volně dle svého uvážení.

skrýt celé odůvodnění

V nedávné době byly do Poslanecké sněmovny předloženy dva poslanecké návrhy zabývající se definicí manželství. Dle prvního návrhu (.pdf), který byl rozeslán poslancům 13. června by mělo dojít ke změně občanského zákoníku a souvisejících předpisů a v nich obsažené definice manželství jako svazku muže a ženy na svazek dvou lidí.

Návrh zrovnoprávňující svazky stejnopohlavních párů přeložila skupina poslanců z ANO, Pirátů, ČSSD, TOP 09, KSČM a STAN. Nejvíce jednotný byl v tomto případě, klub Pirátů, kde bylo předkladateli návrhu zákona sedmnáct z celkového počtu dvaadvaceti poslanců.

Hned dva dny na to byl poslancům rozeslán další návrh (.pdf), podle kterého by mělo dojít ke změně Listiny základních práv a svobod, kde by byl článek 32 doplněn o výslovnou definici manželství jako svazku muže a ženy. V současnosti první věta čl. 32 chrání rodičovství a rodinu, v případě schválení novely Listiny by bylo chráněno rodičovství, rodina a manželství jako svazek muže a ženy.

Návrh na změnu Listiny základních práv a svobod předložila skupina poslanců z poslaneckých klubů ANO, KDU-ČSL, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN. Kromě klubu KDU-ČSL, kde předkládalo návrh všech deset poslanců, nebyly ostatní poslanecké kluby nikterak jednotné.

Z tabulky můžeme vidět, že poslanci (s výjimkou klubu KDU-ČSL a do jisté míry Pirátů) se opravdu nerozhodují podle stranického programu, ale velmi volně dle svého uvážení. V několika poslaneckých klubech se tak vyskytují oba názorové proudy, tedy poslanci, kteří podporují zrovnoprávnění stejnopohlavních svazků i ti, kteří naopak chtějí chránit manželství jako svazek muže a ženy ústavním pořádkem.

V minulém volebním období byl v Poslanecké sněmovně předložen návrh (.pdf) novely zákona o registrovaném partnerství, který by umožnil registrovaným partnerům osvojit si dítě druhého partnera a zajistit tak stejný právní vztah dítěte k oběma partnerům. I tento návrh byl předložen velmi různorodou skupinou poslanců ze šesti poslaneckých klubů (všech kromě klubu KDU-ČSL), hlasováno o něm ale nebylo.

Jiří Pospíšil

Jiří Pospíšil

Aktuálně: Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg vám vyčetli, že jste souhlasil s Babišem, který odmítl přijetí několika uprchlíků přímo v Česku. Neopouštíte tak sám hodnoty, na kterých TOP 09 stojí?

Pospíšil: Nejprve je třeba říci, že jsem za to Babiše nikdy nepochválil. Tohle zkreslení přinesly Parlamentní listy.

Jiří Pospíšil v rozhovoru pro Český rozhlas pouze uvedl, že pokud Andrej Babiš postupuje tímto způsobem, měl by italské vládě nabídnout jinou formu pomoci. I když jeho kroky nekritizoval, nevyjádřil ani přímý souhlas.

skrýt celé odůvodnění

Jiří Pospíšil v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že pokud Andrej Babiš postupuje tímto způsobem, měl by italské vládě nabídnout jinou formu pomoci. I když jeho kroky přímo nekritizoval, nevyjádřil ani přímý souhlas. Že by se Babiše přímo zastal, je skutečně zkratka, kterou publikovaly Parlamentní listy ve svém textu.

Předseda TOP 09 se k odpovědi Andreje Babiše, který odmítl žádost italské vlády o přijetí části uprchlíků, vyjádřil (video, 7:12) v pořadu 20 minut Radiožurnálu. S rozhodnutím premiéra ale přímo nesouhlasil, pouze uvedl, že by bylo dobré v takovém případě nabídnout Itálii jinou pomoc a neuzavírat se před další komunikací.

„Já osobně si myslím, že ve chvíli, kdy Česká republika a v zásadě celá politická reprezentace odmítá povinné kvóty, přerozdělování uprchlíků proti jejich vůli po Evropě, tak by bylo rozumné nabídnout italské straně nějakou jinou formu pomoci, než je přijetí uprchlíků, kteří do České republiky sami nemíří a nepožádali v České republice o azyl. Já jsem přesvědčený, že máme dát azyl tomu, kdo o azyl v České republice požádá a splní podmínky české legislativy, českých zákonů.“

Zkreslení jeho odpovědi pak přinesly Parlamentní listy, které o souhlasu Jiřího Pospíšila s Andrejem Babišem nesprávně informovaly už v titulku článku: „Šéf TOP 09 Pospíšil se zastal Babiše ve věci přijímání uprchlíků. Opravdu.“ Proto výrok hodnotíme jako pravdivý.

Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg domnělý výrok Jiřímu Pospíšilovi vytkli jako neztotožnitělný s dosavadní politikou TOP09. Miroslav Kalousek tak učinil na svém twitterovém účtu, kde uvedl, že svého předsedu respektuje, ale s jeho názorem souhlasit nemůže.

Podobně se ohradil na facebookové stránce také Karel Schwarzenberg: „Postoj vlády k prosbě italského premiéra je za prvé hloupý, za druhé nelidský a za třetí příčící se našim zásadám, které stavī na našem židovsko-křesťanském duchovním dědictví.“ V podobném duchu hovořil také v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Jiří Pospíšil

Jiří Pospíšil

TOP 09 vždy odmítala povinné kvóty na přerozdělování migrantů jako neefektivní způsob řešení uprchlické krize.

Předsedovi TOP 09 Pospíšilovi uznáváme faktickou pravdu s dovětkem, že jím opakované stanovisko se týká vedení strany a nikoli všech členů, neboť někteří europoslanci za TOP 09 pro přijetí přerozdělovacích kvót hlasovali v Evropském parlamentu.

skrýt celé odůvodnění

Předsedovi TOP 09 Pospíšilovi uznáváme faktickou pravdu s dovětkem, že jím opakované stanovisko se týká vedení strany a nikoli všech členů, neboť někteří europoslanci za TOP 09 pro přijetí přerozdělovacích kvót hlasovali v Evropském parlamentu.

TOP 09 své stanovisko ke kvótám publikovala již v květnu 2015, tedy v době, kdy se o nich stále jednalo. V tomto stanovisku uvádí:

Česká republika se musí jednoznačně postavit proti plánu Evropské komise stanovit jednotlivým zemím kvóty pro migranty. Pokud její záměr projde, mělo by Česko podle politiků TOP 09 použít i oficiální brzdu v podobě žluté karty. "

Proti kvótám se vyslovil také tehdejší předseda TOP 09 Schwarzenberg na konci září 2015 v České televizi. Doslova uvedl:

...já jsem byl taky proti povinným kvótám a jsem dodnes. Ze dvou důvodů. Za prvé, Česká republika a mnoho jiných států byly připraveny dobrovolně přijmout větší počet uprchlíků. Ale nikdo to nemá rád, když se mu to nařídí. Za druhé to také není dobrý vývoj. Zbaví to odpovědnosti naše politiky. Oni teď můžou říci: no, my za nic nemůžeme, to rozhodl Brusel. My s tím problémem nemáme co dělat, my jsme ex obligo. A to je ještě horší, protože to vede k nezodpovědnosti a k většímu protievropskému postoji našeho obyvatelstva. "

Doplňme ovšem, že 3 ze 4 europoslanců zvolených na kandidátce TOP 09 a Starostové hlasovali v Evropském parlamentu pro návrh Komise, který kvóty obsahoval. Záznam z hlasování (str. 21-22) ze 17. září 2015 uvádí, že pro toto hlasovala trojice Niedermayer, Polčák a Štětina, proti pak poslední z poslanců TOP 09, Jiří Pospíšil.

Luděk Niedermayer a Jaromír Štětina o půl roku později rovněž podpořili návrh Evropské komise na trvalé kvóty k přerozdělení migrantů. Předseda TOP 09 Kalousek v září 2016 zopakoval, že "kvóty nic neřeší" a přirovnal europoslance hlasující jinak než dle oficiálního stanoviska strany např. k Jaroslavu Foldynovi (ČSSD).

"Oficiální stanovisko TOP 09 podporuje vládu v tom, že odmítá kvóty. Ne že bychom se nechtěli podílet na společném evropském řešení, ale proto, že kvóty opravdu nemohou v rámci schengenského prostoru fungovat."

Vedení strany i nadále zůstává ve svém názoru na kvóty jako "nefunkční řešení" konzistentní. Dokazuje to například tweet europoslance a aktuálního předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila ze září 2017 či jeho rozhovor z července 2018.Jiří Pospíšil

Jiří Pospíšil

Základní problém spolupráce KDU-ČSL a STAN byl v tom, že jejich vzájemná dohoda byla na úrovni vedení stran. Jsem přesvědčený, že oba předsedové tomu tehdy velmi věřili a do tohoto projektu investovali energii. Od začátku však bylo zřejmé, že členská základna o tomto projektu přesvědčená nebyla. Naše nynější spolupráce v komunálních volbách je o něčem úplně jiném. Podpořilo ji sto procent členů krajského výboru TOP 09 a u STAN přes 90 procent straníků.

Přestože schválení volební koalice mezi STAN a KDU-ČSL pro volby 2017 nebylo vždy podpořeno drtivou většinou členské základny, nelze popírat její účast, ačkoli do jisté míry omezenou, na schvalovacím procesu jejich koaliční spolupráce.

skrýt celé odůvodnění

Přestože schválení volební koalice mezi STAN a KDU-ČSL pro volby 2017 nebylo vždy podpořeno drtivou většinou členské základny, nelze popírat její účast, ačkoli do jisté míry omezenou, na schvalovacím procesu jejich koaliční spolupráce. Koaliční projekt nebyl formován pouze na úrovni vedení stran, jak Pospíšil uvádí.

Jedna z prvních zpráv o možné spolupráci KDU-ČSL a STAN se objevila již v prosinci 2016, kdy Celostátní konference KDU-ČSL pověřila předsednictvo strany, aby zahájilo jednání pro spolupráci v nadcházejících volbách do poslanecké sněmovny v roce 2017.

Nejdříve se jednalo o možnosti tzv. integrační strany, kdy by vznikl nový subjekt, který by své kandidátní listiny poskládal z členů dvou spolupracujících stran. Tento projekt byl však Celostátní konferencí KDU-ČSL odmítnut, a namísto toho pověřila konference předsednictvo k jednání o spolupráci mezi stranami na úrovni volební koalice.

Nabídka koaliční spolupráce pro volby 2017 byla Starosty přijata, když bylo obdobné pověření pro vedení STAN schváleno 81 % delegátů Celostátního výboru STAN.

Volební koalice byla také schválena Celostátní konferencí KDU-ČSL dne 18. března 2017 v poměru 39 delegátů pro koalici a 31 delegátu proti koalici. O týden později pak byla koaliční spolupráce schválena také republikovým sněmem STAN, kdy pro bylo 101 ze 117 delegátů, kteří se hlasování účastnili.

Na základě těchto hlasování a probíhajících jednání podepsaly strany 12. dubna 2017 koaliční smlouvu. Tato smlouva byla následně potvrzena, a koaliční smlouva schválena, i celostátním sjezdem KDU-ČSL dne 27. května 2017. Na kterém pro koalici platně hlasovalo 228 z 269 přítomných delegátů.

Koaliční spolupráce byla nakonec odvolána. Došlo k tomu zejména z obav, že by volební výsledky koalice nedosáhly potřebné 10% hranice pro vstup uskupení do Poslanecké sněmovny.

Přestože schválení volební koalice mezi STAN a KDU-ČSL pro volby 2017 nebylo vždy podpořeno drtivou většinou členské základny, nelze popírat její účast, ačkoli do jisté míry omezenou, na schvalovacím procesu jejich koaliční spolupráce.