Demagog.cz

Helena Langšádlová

Helena Langšádlová (TOP 09)

  • 15
  • 1
  • 1
  • 2

Výroky

Helena Langšádlová

Helena Langšádlová

Ani tyto volby nebyly úspěchem sociální demokracie na úrovni krajů, vy jste ztratili několik desítek mandátů. Otázky Václava Moravce, 21. října 2012

Na základě dohledaných informací ze serveru volby.cz hodnotíme výrok jako pravdivý.

Souhrnné údaje o volbách do krajských zastupitelstev v letech 2008 a 2012 uvádějí v části počty přidělených mandátů následující informace o ziscích ČSSD:

20082802012205

Výrok Heleny Langšádlové je tak pravdivý, neboť sociální demokraté ztratili v krajských volbách 2012 oproti roku 2008 75 mandátů.

Helena Langšádlová

Helena Langšádlová

Já jsem dopředu řekla, že nikdy žádné funkce kumulovat nebudu, proto také pokud bych se stala hejtmankou, tak se vzdám i svého poslaneckého mandátu. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012 !

Nejen Helena Langšádlová, ale i ostatní kandidáti na hejtmana z koalice stran TOP 09 a Starostové slíbili, že v případě získání postu složí své senátorské či poslanecké mandáty. Tato informace je uvedena v tiskové zprávě TOP 09 z 31. května 2012.

Helena Langšádlová

Helena Langšádlová

Úvěr 3,9 miliardy byl podepsán ještě za vlády Petra Bendla. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012

Dle informací Komerční banky byl zmiňovaný úvěr až do výše čtyř miliard korun podepsán 12. září 2007, tedy v době, kdy byl hejtmanem Středočeského kraje skutečně Petr Bendl.

Výrok Heleny Langšádlové na základě informací Komerční banky tedy hodnotíme jako pravdivý.

Helena Langšádlová

Helena Langšádlová

(Úvěr 3,9 miliardy byl podepsán ještě za vlády Petra Bendla), na druhou stranu to nejsou ani zdaleka jediné závazky kraje, to by bylo dobré, protože tam těch závazků dnes je o hodně více a dosahují téměř 10 miliard korun. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012

Nelze bezpečně určit hodnocení výroku, neboť záleží na metodice výpočtu zadlužení. Jednou z možností je také 10 miliardový dluh.

iHNed.cz: "Podle oficiálních údajů ministerstva financí střední Čechy na konci loňského roku dlužily zhruba 3,7 miliardy korun, což z nich činí nejzadluženější region v zemi. Celkové závazky jsou ale ještě daleko vyšší. "Jedná se jen o dluh podle metodiky rozpočtové skladby. Nezahrnuje například garance, dluhy nemocnic, které jsou akciovými společnostmi ve vlastnictví kraje...Přesné údaje o velikosti středočeské „sekery“ nejsou zatím dostupné, ale podle některých odhadů už přesáhly hranici deseti miliard..."

Helena Langšádlová

Helena Langšádlová

Já jenom bych chtěla ještě upřesnit, když tady padlo číslo, že rozpočet kraje je těch 17 miliard korun, to je sice pravda, ale 10 miliard korun z toho jsou transfery, zejména transfery, které jdou do regionálního školství a přibližně 5 miliard jsou vlastně mandatorní a kvazi mandatorní výdaje. Takže těch disponibilních prostředků je přibližně ve výši asi 750 tisíc ročně. Promiňte, milionů. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012

Dle informací Středočeského kraje byl pro letošní rok schválen rozpočet (.xls) s předpokládanými příjmy ve výši 15 626 836 korun. Transfery tvoří 8 885 559 tisíc korun z této částky. V těchto údajích se tedy Helena Langšádlová mýlí vždy o více než jednu miliardu korun. Do školství jde celkem 9 294 092 korun, ale není jasné, zda je tato částka čerpána z transferů nebo z vlastních příjmů kraje.

Bohužel nelze také dohledat, jakou část z celkových příjmů tvoří mandatorní a kvazimandatorní výdaje a proto hodnotíme tento výrok jako neověřitelný.

Helena Langšádlová

Helena Langšádlová

Středočeský kraj paradoxně na jedné straně proplácel poplatky ve zdravotnictví, na druhé straně sociálně demokratická vláda (v kraji) snížila výdaje do sociální oblasti. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012

Podle údajů uvedených ve statistických ročenkách Středočeského kraje, které jsou dostupné na stránkách Českého statistického úřadu, poskytl Středočeský kraj následující finanční prostředky na sociální služby (.xls - Vybrané ukazatele sociálních služeb; součet výdajů na sociální služby):

2009: 360 894 000 Kč

2010: 360 130 000 Kč

V roce 2011 pak bylo Středočeským krajem poskytnuto 147 350 000 Kč, jak uvádí server České noviny.cz. Výdaje kraje na sociální služby tak byly sníženy o více než polovinu.

Zdravotnické poplatky kraj proplácí (iDnes) od roku 2008, tedy od nástupu ČSSD do vedení kraje a činí tak doposud.

Vzhledem k výše uvedeným informacím hodnotíme výrok jako pravdivý, jelikož skutečně došlo ke snížení výdajů Středočeského kraje do sociální oblasti.

Helena Langšádlová

Helena Langšádlová

Propláceno je školní jízdné jenom některým Středočechům, ne těm, kteří dojíždí do Prahy. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012

Dle informací uvedených na internetových stránkách Středočeského kraje může být školní jízdné propláceno pouze žákům, učňům a studentům "... S trvalým bydlištěm na území kraje a navštěvující středočeské školy. Je jim poskytováno stipendium ve výši nejlevnějšího možného jízdného v přepravní relaci trvalé bydliště - škola a zpět, jež se ale netýká dojíždění do Prahy a zpět..." Výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

Helena Langšádlová

Helena Langšádlová

Současně se zrušily některé spoje a zdražilo se jízdné pro rodiče. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012

Projekt žákovského jízdného zdarma, čímž navazuje Helena Langšádlová na svůj předchozí výrok, začal ve Středočeském kraji fungovat již v r. 2009. Další krajské opatření v oblasti dopravní obslužnosti, tedy rušení spojů a zdražování jízdného zmíněné Helenou Langšádlovou, probíhalo až v průběhu roku 2011.

Rušení spojů a zdražení jízdného tedy skutečně proběhlo, avšak nikoliv současně se zavedením proplácení žákovského jízdného, k čemuž výrok místopředsedkyně TOP09 navádí, výrok proto hodnotíme jako zavádějící.