Demagog.cz

Marie Benešová

Marie Benešová (ČSSD)

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Výroky

Marie Benešová

Marie Benešová

..tomu brání druhá věta paragrafu 266 trestního řádu, kde je přímo tedy uvedeno, že proti rozhodnutím Nejvyššího soudu nelze podat stížnost pro porušení zákona. Takže tuto cestu mám zablokovanou. Otázky Václava Moravce, 22. července 2013

Výrok hodnotíme jako pravdivý na základě informací uvedených v § 266 trestního řádu, kde je uvedeno následující: "(1) Proti pravomocnému rozhodnutí soudu nebo státního zástupce, jímž byl porušen zákon nebo které bylo učiněno na podkladě vadného postupu řízení, může ministr spravedlnosti podat u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona. Nestanoví-li zákon jinak, není proti rozhodnutí Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona přípustná. "