Demagog.cz

Vratislav Mynář

Vratislav Mynář (SPO)

  • 11
  • 2
  • 0
  • 2

Výroky

Vratislav Mynář

Vratislav Mynář

Ústy pana Sobotky bylo deklarováno, že jsou to přeběhlíci (Regec, Dryml, Koníček…) a neumíme (SPOZ - pozn. Demagog.cz) sehnat vlastní kandidáty. Otázky Václava Moravce, 1. září 2013

Bohuslav Sobotka k přestoupení senátora J. Regece uvedl: “ Zemanovci dlouhodobě staví na přeběhlictví, které je podvodem na voličích. Prokazují tím nedostatek slušnosti a malé sebevědomí.”

Podle reakcí F.Koníčka a V.Drymla lze usoudit, že výrok se dotkl, byť nepřímo, i jejich osob. Ačkoliv Bohuslav Sobotka neřekl výslovně, že si SPOZ neumí sehnat vlastní kandidáty, dá se tak interpretovat, že podle něj SPOZ staví na přeběhlících.

Výrok tedy hodnotíme jako pravdivý.

Vratislav Mynář

Vratislav Mynář

...začalo to jenom na tom (přechod senátora Regece do SPOZ), že pan senátor byl nespokojen s tím, co se zamýšlelo s jeho osobou a se sportem v sociální demokracii. Otázky Václava Moravce, 1. září 2013

Výrok hodnotíme jako pravdivý na základě vyjádření Josefa Regece pro iDnes.cz.

Jako důvod svého odchodu z ČSSD uvedl: „Neměl jsem možnost prosazovat své myšlenky. Co se týče zákona o podpoře sportu, předal jsem předsedovi Sobotkovi návrh, jak bych si představoval koncepci sportu, nicméně před půl rokem jsem byl vyřazen ze stínové vlády.“

Regec zastával od června 2012 ve stínové vládě funkci odborného mluvčího pro oblast sportu, ale v jejím novém složení z dubna 2013 už nefiguroval.

Vratislav Mynář

Vratislav Mynář

Martin Pecina je člověk, který odešel z ČSSD. Otázky Václava Moravce, 1. září 2013

Výrok Vratislava Mynáře je na základě historie stranictví ministra vnitra hodnocen jako pravdivý.

Martin Pecina nejprve v letech 1996 - 1997 členem ODS.

Následně byl členem ČSSD v letech 2001 až 2005. V roce 2010 do sociální demokracie vstoupil znovu, když vedl její sněmovní kandidátku v Praze, následně se poslaneckého mandátu vzdal. V lednu 2013 však ČSSD opustil kvůli kandidatuře senátora Jiřího Dienstbiera mladšího na post prezidenta. Otevřeně Pecina vyzval členy sociální demokracie, aby místo něj podpořili Miloše Zemana.

Aktuálně Pecina potvrdil, že povede kandidátku SPOZ v moravskoslezském kraji.

Vratislav Mynář

Vratislav Mynář

My jsme odsouhlasili na našem předsednictvu, že zkusíme oslovit segment Rusnokovy vlády v jakémkoliv počtu (Mynář mluví o oslovení ministrů směrem ke kandidatuře za SPOZ - pozn. Demagog.cz) kromě pana Balvína. Otázky Václava Moravce, 1. září 2013 !

Tisková zpráva SPOZ z 15. srpna dokládá pravdivost výroku: „Politická rada projednala také oslovení současných ministrů vlády Jiřího Rusnoka ohledně účasti na kandidátce. Rozhodli jsme se, že oslovíme s nabídkou jednání všechny současné ministry mimo těch, kteří již deklarovali, že kandidovat do parlamentu nechtějí.“

Ministra kultury Jiřího Balvína Mynář nezahrnuje, neboť „za sebou má manažerské pochybení.“

Vratislav Mynář

Vratislav Mynář

Já jsem tam kandidoval z 2. místa, jeden nestraník byl přede mnou, dva za mnou. (Při krajských volbách 2012 ve Zlínském kraji - pozn. Demagog.cz) Otázky Václava Moravce, 1. září 2013 !

Je pravda, že Vratislav Mynář kandidoval v krajských volbách v roce 2012 ve Zlínském kraji na kandidátce SPOZ z druhého místa. Před ním se však na prvním místě nacházel člen Zemanovců Lubomír Nečas a na třetím místě další straník Josef Novák. Čtvrtý v pořadí Dalibor Maniš, starosta Valašských Klobouk, skutečně kandidoval jako bezpartijní.

Vratislav Mynář

Vratislav Mynář

Já jsem deklaroval, že pokud pan prezident proti tomu nebude ničeho namítat a samozřejmě pokud se mi podaří zařídit servis pro pana prezidenta tak, jak to má být ve 100 % po dobu řekněme mojí nepřítomnosti u mé případné kandidatury a kolegové ze Strany práv Zemanovců budou chtít, abych kandidoval, tak cítím určitou srdeční záležitost a povinnost Zemanovcům do Parlamentu pomoct. Otázky Václava Moravce, 1. září 2013 !

Miloš Zeman oznámil nejprve, že nebude nic namítat proti kandidatuře svého kancléře v předčasných volbách. Vratislav Mynář pak sám potvrzoval, že bude čekat na vyjádření předsednictva SPOZ, zda ho jako lídra kandidátky podpoří. Dále také sdělil médiím, že pro něj zůstává prioritou servis pana prezidenta. Je tedy pravda, že výše uvedené věci Vratislav Mynář postupně deklaroval. Pro doplnění uvádíme, že jeho kandidatura byla schválena a on ji již oficiálně přijal.

Vratislav Mynář

Vratislav Mynář

Žádný ze zákonů a zákonných norem nezakazuje Vratislavu Mynářovi kandidovat stejně tak jako každýmu jinýmu občanu v jakýchkoliv volbách. Otázky Václava Moravce, 1. září 2013

Zákon o volbách do Parlamentu České republiky v § 25 uvádí, že: “ Poslancem Poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let a není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva podle § 2 písm. b). ” Překážka k výkonu volebního práva spočívá v omezení osobní svobody občana a zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Dle Ústavy ČR je s funkcí poslance nebo senátora neslučitelný výkon úřadu prezidenta republiky, funkce soudce a další funkce, které stanoví zákon. Zákon o Kanceláři prezidenta republiky neslučitelnost funkcí kancléře a poslance nezmiňuje.

Kandidatura hradního kancléře před časem vzbudila rozruch nejen na politické, ale i akademické scéně. Známý politolog Tomáš Lebeda např. uvedl, že jediným řešením, jak takové situaci předejít, by bylo upravit příslušné paragrafy zákonů. “ Co není v České republice kodifikováno, tak to v podstatě nikdo nerespektuje. Celá řada ústavních zvyklostí postupně bere za své, takže je bohužel asi zapotřebí jít cestou, že všechno bude muset být upraveno zákonem a legislativně podchyceno," uvedl doslova.