Demagog.cz

Roman Onderka

Roman Onderka (ČSSD)

  • 4
  • 2
  • 2
  • 5

Výroky

Roman Onderka

Roman Onderka

Hnutí ANO při vzniku orgánů, které se zřizovaly hned po volbách v Poslanecké sněmovně, tak hnutí ANO deklarovalo, že komise náleží opozici. A i se takovýmto způsobem chovalo. Český rozhlas PLUS, 18. dubna 2018

Výrok je hodnocený jako pravdivý, protože hnutí ANO v době jednání o složení kontrolních komisí Parlamentu několikrát potvrdilo, že není proti tomu, aby předsedové kontrolních komisí byli poslanci z řad opozice. Hnutí toto stanovisko navíc dodrželo – až do zvolení Jiřího Maška (ANO) jako předsedy kontrolní komise pro GIBS.

Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek se v době jednání o obsazení nové Poslanecké sněmovny několikrát zmínil (Novinky.cz, Lidovky.cz), že ANO nemá nic proti tomu, aby předsedy kontrolních komisí byli členové opozice (zde myšleni členové ostatních parlamentních stran mimo ANO).

Parlament dle jednacího řádu (§ 47) může vytvářet trvalé i dočasné komise. Dle současné praxe jsou to pak především komise zřizované dle jednacího řádu, dále pak kontrolní komise a dočasné ad hoc vyšetřovací komise. Po jednom předsedovi mají Piráti, STAN a TOP 09. Strany ODS a SPD mají pak po dvou předsedech.

V případě kontrolních komisí Poslanecké sněmovny tak hnutí ANO nemělo, až do zvolení Jiřího Maška (ANO) dne 18. dubna 2018, žádného člena na místě předsedy těchto komisí.

Roman Onderka

Roman Onderka

Dnešní (18. dubna 2018, pozn. Demagog.cz) prohlášení předsedy klubu ANO pana Faltýnka o tom, že opozice nemá společného kandidáta (do čela komise pro kontrolu GIBS, pozn. Demagog.cz) – no to neměla, ani když ANO hlasovalo pro pana Ondráčka z KSČM. Český rozhlas PLUS, 18. dubna 2018

Výrok hodnotíme jako pravdivý, protože byť je hlasování o předsedovi komise pro kontrolu GIBS tajné, Andrej Babiš sám připustil, že se na zvolení Ondráčka předsedou této komise podíleli i poslanci hnutí ANO. Při této volbě opozice skutečně neměla společného kandidáta.

O předsedovi komise pro kontrolu GIBS hlasovala Poslanecká sněmovna v tomto volebním období již několikrát. Během minulé volby, v březnu tohoto roku, kandidovali na pozici předsedy této komise Ondráček (KSČM), Ferjenčík (Piráti) a Majerová Zahradníková (ODS). Ondráček získal v prvním kole 74 hlasů a v kole druhém 79 hlasů. Vzhledem k tomu, že KSČM sama disponuje ve sněmovně 15 poslanci, museli jejího kandidáta podpořit i poslanci jiných stran. Šéf hnutí ANO Babiš se na svém facebookovém profilu omluvil s tím, že měl své kolegy z ANO více přesvědčovat, aby nepodporovali ve volbě Ondráčka, a dodal: „Když jsme to ráno na klubu debatovali, bylo vidět, že zhruba polovina našich pro Ondráčka hlasovat nebude.“

Dodejme ještě, že k hlasování o předsedovi komise pro kontolu GIBS došlo již v prosinci loňského roku, kdy Ondráček získal v jednotlivých kolech volby 85 a 95 hlasů, a v lednu tohoto roku, kdy získal 83 hlasů. Během těchto voleb byl Ondráček jediným kandidátem na předsedu komise.

Roman Onderka

Roman Onderka

Hnutí ANO se vrátilo k osvědčenému systému (...) ‚máme nepsanou koalici právě s komunistickou stranou a hnutím SPD a v ten moment si prohlasujeme, co chceme.‘ Český rozhlas PLUS, 18. dubna 2018

Poslanec Jiří Mašek z hnutí ANO byl zvolen (odst.57) 105 hlasy z celkových 175. V tomto případě je třeba uvést, že podle Jednacího řádu Poslanecké sněmovny (§75, odst.1) je volba předsedy komise pro kontrolu GIBS tajná. Proto můžeme jen spekulovat, kteří poslanci pro Maška, který nakonec zvítězil, hlasovali.

Pokud jde o existenci či neexistenci nepsané hlasovací koalice ANO, KSČM a SPD, Demagog.cz toto již analyzoval. Vzhledem k charakteru volby předsedy komise pro kontrolu GIBS však tento poznatek nelze aplikovat na tento případ. Proto výrok hodnotíme jako neověřitelný.

Roman Onderka

Roman Onderka

My máme v této komisi (pro dohled nad GIBS, pozn. Demagog.cz) našeho zástupce, kolegu Chovance. Pan Chovanec odmítl, nechce kandidovat. Český rozhlas PLUS, 18. dubna 2018

Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů se skládá z poslanců za Piráty, ANO, ODS, SPD, KDU-ČSL a ČSSD (Milana Chovance).

Podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny: „Předsedou komise je vždy poslanec, kterého volí Sněmovna. Poslanec, který je členem vlády, nemůže být členem komise.“

Sociální demokracie Chovance na post předsedy komise nenavrhla, jelikož podle členů strany o pozici sám nemá zájem. Není však dohledatelné žádné takové tvrzení Chovance. Ani v jedné volbě se Chovanec o místo neucházel, což ovšem mohlo být dáno i jinými faktory, jako je např. jednání a dohody mezi stranami. Proto je výrok hodnocen jako neověřitelný.

Roman Onderka

Roman Onderka

Rada města Brna dala doporučení městským částem na plošné zakázání hazardu ve městě Brně a to všech her, které lze ze zákona z města regulovat. ČT24, 24. září 2014

Na webu města Brna nelze dohledat v tuto chvíli (25. září) zápis z jednání Rady města Brna. Poslední zveřejněný zápis pochází z jednání 10. září. V navrženém programu pro jednání, o němž Roman Onderka mluví, tento bod absentuje také.

Nicméně v tiskové zprávě po jednání Rady města Brna je zmíněn na závěr bod " RMB souhlasí s úplným zákazem provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Brna ". TZ tento bod uvádí číslem 165, program jednání obsahoval pouze 164 bodů. Je tedy zřejmé, že oproti plánovanému programu byl bod na jednání Rady navržen až při samotném jednání.

Roman Onderka

Roman Onderka

Rada ho odsouhlasila jednomyslně. Udělala tak dneska na svém zasedání. Ten návrh jsem předkládal. ČT24, 24. září 2014

Na webu města Brna nelze dohledat v tuto chvíli (25. září) zápis z jednání Rady města Brna. Poslední zveřejněný zápis pochází z jednání 10. září. V navrženém programu pro jednání, o němž Roman Onderka mluví, tento bod absentuje také.

Nicméně v tiskové zprávě po jednání Rady města Brna je zmíněn na závěr bod " RMB souhlasí s úplným zákazem provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Brna ". TZ tento bod uvádí číslem 165, program jednání obsahoval pouze 164 bodů. Je tedy zřejmé, že oproti plánovanému programu byl bod na jednání Rady navržen až při samotném jednání.

Zda Rada odsouhlasila zmíněný bod jednomyslně a to na návrh Romana Onderky, není možné doložit, neboť ze samotného jednání není dohledatelný žádný zápis.

Roman Onderka

Roman Onderka

Pan Hollan se té problematice (hazardu) věnuje pět let, já osm let, protože před 8 lety, když jsem nastoupil jako primátor a to je prokazatelné, jsem udělal první schůzku na likvidaci automatů v historické části města a v těch částech (...) jako je Cejl, Bratislavská, apod. s nynějším starostou a do dvou let nato vyšla první vyhláška, která likvidovala tyto automaty. ČT24, 24. září 2014

Brněnské zastupitelstvo schválilo 11. listopadu 2008 vyhlášku (.pdf) o regulaci provozu výherních hracích přístrojů, která zakazuje provozovat výherní automaty v místech vyjmenovaných v příloze (.doc). Mezi nimi však Onderkou jmenované ulice Cejl ani Bratislavská nejsou. Na mapě brněnských městských částí jde vidět, že ulice Cejl a Bratislavská spadají do MČ Brno-Sever. Příloha dané vyhlášky na poslední straně přitom explicitně říká, že "v této části není provozování výherních hracích přístrojů touto vyhláškou omezeno."

Matěj Hollan se opravdu podle svého vyjádření ze stejného pořadu (čas 12:00) 5 let hazardu věnuje.

Ohledně osm let staré schůzky jsme kontaktovali primátora s žádostí o doplňující informace.

Roman Onderka

Roman Onderka

ÚOHS dává jasná a striktní pravidla. On říká: Nelze dnes hazard regulovat způsobem, že dáme tu stometrovou hranici (...) od veřejných budov, kostelů, škol, magistrátu a dále, ale že musí být jasně určeno území. Jasnost určení území je dána (...) buď městskou částí a nebo je dána katastrem. (...) Z tohoto pohledu jsou dvě možnosti: na dané městské části vše povolit a nebo na dané městské části vše zakázat. ČT24, 24. září 2014

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (.pdf) skutečně popisuje, jak by měl být hazard (pokud si to daná obec přeje) regulován. Toto jeho stanovisko popisuje model regulace z pohledu, aby nedocházelo k diskriminaci/zvýhodňování vybraných provozovatelů.

"Ze soutěžního hlediska Úřad nepovažuje za problematické, pokud se obce rozhodnou pro úplný zákaz provozu loterií na svém území. Takovým opatřením sice pochopitelně dojde k naprostému vyloučení soutěže v dané oblasti, je však plně v mezích zákona a žádné soutěžitele neznevýhodňuje oproti soutěžitelům jiným." Pokud se však obec rozhodne hazard na svém území regulovat, úřad popisuje, jak by to měl činit. Konkrétně uvádí, že daná obec může jednak zakázat hazard v rámci obecně vymezených oblastí (jako příklad uvádí např. historické centrum) či v celém katastru. Jedná se ovšem pouze o doporučení, resp. ÚOHS takovýto postup považuje za "vhodnější", ale zároveň také jako jeden " z mnoha možných". ÚOHS sice považuje za "problematické (...) stanovení konkrétních provozoven nebo adres, na kterých může k provozování loterií docházet," ale dodává, že v těchto případech obec musí být " sto prokázat, proč je povolení pouze určitého počtu provozoven (např. 3) postačující k dosažení legitimního zájmu obce (...), stejně jako vysvětlit, podle jakého kritéria byly vybrány právě tyto provozovny." Obce tak musejí nastavit "předem známá a přezkoumatelná" pravidla pro povolování či omezování hazardu, nic však nenasvědčuje tomu, že by jediným řešením bylo v dané městské části veškerý hazard povolit či zakázat, jak naznačuje Onderka.

Roman Onderka

Roman Onderka

Rozhodnutí ÚOHS máme zhruba týden, nebylo možno tuto záležitost řešit dříve. ČT24, 24. září 2014

Výrok navazuje na předchozí prohlášení Matěje Hollana a samotného Romana Onderky ohledně stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který se věnoval nastavení pravidel regulace hazardu obcemi. Toto stanovisko (.pdf) bylo ovšem vydáno již 1. září 2014, není tedy pravdou, že by jej Onderka měl k dispozici pouze týden ke dni vysílání pořadu (24. září 2014).

Roman Onderka

Roman Onderka

(v reakci na Matěje Hollana ohledně jednání Onderky s Jüttnerem) Já jsem nikdy nic takového neřekl. Já jsem žádný takový pokyn ani v rámci magistrátu ani při jakékoliv diskusi nedal ČT24, 24. září 2014

Pokud vycházíme ze zápisu (.docx) jednání primátora s Radiem Jüttnerem, tak tam - alespoň dle zápisu samotného - Onderka skutečně formulaci, kterou uvádí Matěj Hollan (prosazení vyhlášky, která by měla "vracet" hazard do Brna), nepronesl. Podle zápisu dal Onderka Jüttnerovi pouze neurčitý příslib k " vyřešení situace".

Nemůžeme ovšem potvrdit ani vyvrátit, zda při jiné situaci k takovému "pokynu" skutečně nedošlo.

Upozorňujeme, že vzhledem k neoficiální povaze dokumentu nemůžeme říci, zda schůzka skutečně proběhla tak, jak je popisována.