Demagog.cz

Patrik Hujdus

Patrik Hujdus (Nezávislí)

 • 1
 • 1
 • 0
 • 2

Výroky

Patrik Hujdus

Patrik Hujdus

To, co se povedlo, je schválení vyhlášky proti hazardu. Nová vláda z končícího volebního období podpořila vyhlášku proti hazardu. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Ostravské zastupitelstvo schválilo v říjnu 2015 vyhlášku o regulaci hazardu, která začala platit na začátku roku 2017.

skrýt celé odůvodnění

Obecně závaznou vyhlášku, kterou se reguluje provozování loterií, schválilo městské zastupitelstvo v říjnu 2015 na své desáté schůzi (.pdf, str. 8), a to 43 hlasy pro, žádným proti. Dalších 10 zastupitelů se zdrželo (.pdf, str. 17). Hypertextový odkaz na soubor jmenného hlasování zastupitelstva je stejně jako mnoho jiných neaktivní (k 14. září 2018). Ze zpráv k danému hlasování však plyne, že ti, kdo se nepřidali ani na jednu stranu, byli komunisté. Vyhláška určuje k prvnímu dni roku 2017 v některých městských obvodech plošný zákaz hazardu. V dalších pak dochází k časové či místní regulaci.

Patrik Hujdus

Patrik Hujdus

Dále chválím za schválení koncepce rodinné politiky. Odchází nám z města mladé rodiny.
Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Z Ostravy v posledních letech odchází ve věku 15–64 let větší počet obyvatel, než přichází. Potvrzuje to i Koncepce rodinné politiky 2019–2022. Nedá se nicméně určit, zda v rámci této široké skupiny jde právě o mladé rodiny. Rovněž schválení koncepce je plánováno až na 19. září.

skrýt celé odůvodnění

Rada města Ostravy doporučila Koncepci rodinné politiky ke schválení zastupitelstvu (.pdf, str. 23–24) 11. září 2018. To bude o koncepci hlasovat 19. září 2018 (bod 107).

Pokud jde konkrétně o odliv mladých rodin, přesné informace nemáme. Z dokumentu Koncepce rodinné politiky vyplývá (.pdf, str. 3–4), že v posledních letech se z Ostravy skutečně více lidí vystěhovalo, než přistěhovalo. To platí i o věkové skupině 15–64 let. Nicméně tato věková kategorie je poměrně široká a rozhodně se nejedná pouze o rodiny s dětmi. Detailnější rozpracování nemáme. Počet přistěhovavších se sice postupně zvyšuje, ale stále je nižší než počet odcházejících (.pdf, str. 11–12, tab. 1 a 2). Data do tohoto dokumentu byla čerpána ze statistik Českého statistického úřadu.

Podle nové Koncepce rodinné politiky by měly být umožněny lepší podmínky pro to, aby mladé rodiny v Ostravě zůstávaly.

Patrik Hujdus

Patrik Hujdus

Dneska jsme v situaci, kdy půlka obyvatel Poruby tramvajovou trať chce, půlka nechce.
Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Na základě debat, které k tomuto tématu s veřejností proběhly, i reakcí na sociálních sítích se dá říci, že diskutovaná výstavba tramvajové trati v Ostravě-Porubě má početnou základnu jak příznivců, tak odpůrců. Nicméně oficiální průzkum, který Ostrava plánuje, ještě neproběhl.

skrýt celé odůvodnění

V rámci komunálních voleb v Ostravě je jedním ze zásadních témat plánované prodloužení tramvajové trati na 7. a 8. obvod v Porubě. Tento projekt byl v rámci Ostravy diskutován již několik desítek let, k jeho konkretizaci pod názvem Ekologizace veřejné dopravy v Porubě však došlo až roku 2014.

V průběhu roku 2016, kdy se plánovaný projekt dostal do povědomí širší veřejnosti, dochází ke vzniku několika skupin a petic – zpočátku spíše stran odpůrců. Postupem času vznikají i ty na jeho podporu. Součástí osvěty byly i dvě veřejné debaty a internetová hlasování. Ta většinou dopadla ve prospěch projektu, nicméně nelze je považovat za úplně relevantní.

Ostravští radní tak v úterý 21. srpna zadali průzkum veřejného mínění, jejž bude zajišťovat agentura STEM/MARK. V rámci průzkumu bude dotázáno nejméně 1500 Ostravanů ve věku 18–75 let, převážně z Poruby a Pustkovce. Průzkum bude prováděn proškolenými tazateli formou osobních rozhovorů s respondenty a jeho výsledky by měly být známy do 9 týdnů od podpisu smlouvy, tedy až po komunálních volbách. Výsledky budou známy do začátku listopadu, město se poté do konce roku rozhodne, zda trať postaví či nikoli.

Ač má tedy stavba tramvajové linky své odpůrce i příznivce, oficiální průzkum zadaný Ostravou ještě své výsledky nezná, tedy nezbývá nám než hodnotit jako neověřitelné.

Patrik Hujdus

Patrik Hujdus

Tabulková čísla svědčí o tom, že počet strážníků se navyšuje. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Během tohoto volebního období docházelo u počtu strážníků k mírným výkyvům. Z tohoto vývoje se však nedá usuzovat, že by docházelo k celkovému navyšování jejich počtu.

skrýt celé odůvodnění

Údaje z výročních zpráv Městské policie Ostrava o počtech strážníků s platným osvědčením se v průběhu let nijak výrazně neměnily.

Počty v průběhu let:

 • prosinec 2007 - 653 strážníků (.pdf, str. 9)
 • prosinec 2008 - 628 strážníků (.pdf, s. 3)
 • prosinec 2009 - 680 strážníků (.pdf, s. 3)
 • prosinec 2010 - 640 strážníků (.pdf, s. 22)
 • prosinec 2011 - 637 strážníků (.pdf, s. 23)
 • prosinec 2012 - 646 strážníků (.pdf, str. 22)
 • prosinec 2013 - 680 strážníků (.pdf, str. 29)
 • prosinec 2014 - 648 strážníků (.pdf, str. 22)
 • prosinec 2015 - 661 strážníků (.pdf, str. 21)
 • prosinec 2016 - 694 strážníků (.pdf, str. 22)
 • prosinec 2017 - 680 strážníků (.pdf, str. 25)

Poslední dostupné údaje jsou z července 2018, kdy bylo u policie 643 strážníků.

Z části mají na tyto počty vliv také odchody strážníků, například k jiným bezpečnostním složkám nebo i mimo obor. Za rok 2016 opustilo své místo 59 strážníků (.pdf., str. 22), podobně jako v roce 2017, kdy jich bylo 60 (.pdf, str. 26). Pro srovnání s jiným volebním obdobím pak v roce 2007 opustilo Městskou policii Ostrava 39 strážníků a v letech 2011 a 2012 jich bylo 40 (.pdf, str. 22).