Demagog.cz

Patrik Hujdus
Patrik Hujdus
Tabulková čísla svědčí o tom, že počet strážníků se navyšuje. Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Během tohoto volebního období docházelo u počtu strážníků k mírným výkyvům. Z tohoto vývoje se však nedá usuzovat, že by docházelo k celkovému navyšování jejich počtu.

Údaje z výročních zpráv Městské policie Ostrava o počtech strážníků s platným osvědčením se v průběhu let nijak výrazně neměnily.

Počty v průběhu let:

 • prosinec 2007 - 653 strážníků (.pdf, str. 9)
 • prosinec 2008 - 628 strážníků (.pdf, s. 3)
 • prosinec 2009 - 680 strážníků (.pdf, s. 3)
 • prosinec 2010 - 640 strážníků (.pdf, s. 22)
 • prosinec 2011 - 637 strážníků (.pdf, s. 23)
 • prosinec 2012 - 646 strážníků (.pdf, str. 22)
 • prosinec 2013 - 680 strážníků (.pdf, str. 29)
 • prosinec 2014 - 648 strážníků (.pdf, str. 22)
 • prosinec 2015 - 661 strážníků (.pdf, str. 21)
 • prosinec 2016 - 694 strážníků (.pdf, str. 22)
 • prosinec 2017 - 680 strážníků (.pdf, str. 25)

Poslední dostupné údaje jsou z července 2018, kdy bylo u policie 643 strážníků.

Z části mají na tyto počty vliv také odchody strážníků, například k jiným bezpečnostním složkám nebo i mimo obor. Za rok 2016 opustilo své místo 59 strážníků (.pdf., str. 22), podobně jako v roce 2017, kdy jich bylo 60 (.pdf, str. 26). Pro srovnání s jiným volebním obdobím pak v roce 2007 opustilo Městskou policii Ostrava 39 strážníků a v letech 2011 a 2012 jich bylo 40 (.pdf, str. 22).