Demagog.cz

Patrik Hujdus
Patrik Hujdus
Dneska jsme v situaci, kdy půlka obyvatel Poruby tramvajovou trať chce, půlka nechce.
Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Na základě debat, které k tomuto tématu s veřejností proběhly, i reakcí na sociálních sítích se dá říci, že diskutovaná výstavba tramvajové trati v Ostravě-Porubě má početnou základnu jak příznivců, tak odpůrců. Nicméně oficiální průzkum, který Ostrava plánuje, ještě neproběhl.

V rámci komunálních voleb v Ostravě je jedním ze zásadních témat plánované prodloužení tramvajové trati na 7. a 8. obvod v Porubě. Tento projekt byl v rámci Ostravy diskutován již několik desítek let, k jeho konkretizaci pod názvem Ekologizace veřejné dopravy v Porubě však došlo až roku 2014.

V průběhu roku 2016, kdy se plánovaný projekt dostal do povědomí širší veřejnosti, dochází ke vzniku několika skupin a petic – zpočátku spíše stran odpůrců. Postupem času vznikají i ty na jeho podporu. Součástí osvěty byly i dvě veřejné debaty a internetová hlasování. Ta většinou dopadla ve prospěch projektu, nicméně nelze je považovat za úplně relevantní.

Ostravští radní tak v úterý 21. srpna zadali průzkum veřejného mínění, jejž bude zajišťovat agentura STEM/MARK. V rámci průzkumu bude dotázáno nejméně 1500 Ostravanů ve věku 18–75 let, převážně z Poruby a Pustkovce. Průzkum bude prováděn proškolenými tazateli formou osobních rozhovorů s respondenty a jeho výsledky by měly být známy do 9 týdnů od podpisu smlouvy, tedy až po komunálních volbách. Výsledky budou známy do začátku listopadu, město se poté do konce roku rozhodne, zda trať postaví či nikoli.

Ač má tedy stavba tramvajové linky své odpůrce i příznivce, oficiální průzkum zadaný Ostravou ještě své výsledky nezná, tedy nezbývá nám než hodnotit jako neověřitelné.