Demagog.cz

Patrik Hujdus
Patrik Hujdus
Dále chválím za schválení koncepce rodinné politiky. Odchází nám z města mladé rodiny.
Předvolební debata České televize, 14. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Z Ostravy v posledních letech odchází ve věku 15–64 let větší počet obyvatel, než přichází. Potvrzuje to i Koncepce rodinné politiky 2019–2022. Nedá se nicméně určit, zda v rámci této široké skupiny jde právě o mladé rodiny. Rovněž schválení koncepce je plánováno až na 19. září.

Rada města Ostravy doporučila Koncepci rodinné politiky ke schválení zastupitelstvu (.pdf, str. 23–24) 11. září 2018. To bude o koncepci hlasovat 19. září 2018 (bod 107).

Pokud jde konkrétně o odliv mladých rodin, přesné informace nemáme. Z dokumentu Koncepce rodinné politiky vyplývá (.pdf, str. 3–4), že v posledních letech se z Ostravy skutečně více lidí vystěhovalo, než přistěhovalo. To platí i o věkové skupině 15–64 let. Nicméně tato věková kategorie je poměrně široká a rozhodně se nejedná pouze o rodiny s dětmi. Detailnější rozpracování nemáme. Počet přistěhovavších se sice postupně zvyšuje, ale stále je nižší než počet odcházejících (.pdf, str. 11–12, tab. 1 a 2). Data do tohoto dokumentu byla čerpána ze statistik Českého statistického úřadu.

Podle nové Koncepce rodinné politiky by měly být umožněny lepší podmínky pro to, aby mladé rodiny v Ostravě zůstávaly.