Jiří  Mašek
ANO

Jiří Mašek

ANO 2011 (ANO)

0
0
0
Koronavirus 3 výroky
Školství, věda, kultura 2 výroky
Obrana, bezpečnost, vnitro 1 výrok
Pravda 3 výroky
Nepravda 0 výroků
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 0 výroků
Rok 2021 3 výroky

Jiří Mašek

My jsme se pokusili o nějaké zpřísnění a uvolnění možností Policie ČR a strážníků, aby mohli účinně zasahovat na místě podle krizového zákona, což se nepodařilo, to se nám vrátilo ze Senátu.
360° Pavlíny Wolfové, 8. února 2021
Koronavirus
Obrana, bezpečnost, vnitro
Pravda
Sněmovna schválila návrh novely krizového zákona, podle které by příslušníci Policie ČR a strážníci obecní policie měli být oprávněni kontrolovat dodržování krizových opatření a uložit na místě pokutu za přestupek. Senát původní návrh zamítl.

Poslanec Mašek mluví o návrhu novely zákona o krizovém řízení (tzv. krizového zákona), který Poslanecká sněmovna schválila (.pdf) 9. prosince 2020.

Sněmovna schválila návrh novely zákona, který upravuje jednak zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a také zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat porušení protiepidemických opatření.

Co se týče zákona o krizovém řízení, novela mimo jiné zavádí (.pdf, str. 2) oprávnění příslušníka Policie České republiky a strážníka obecní policie „v mezích své působnosti kontrolovat dodržování krizových opatření," a s tím související možnost „příkazem na místě uložit pokutu za přestupek“.

Tuto verzi (.pdf) Sněmovna dne 11. prosince 2020 postoupila k projednání Senátu. Nicméně Senát původní návrh schválený Poslaneckou sněmovnou zamítl. Sněmovna jej tak musela znovu projednat 19. ledna 2021, avšak projednávaní bylo přerušeno kvůli nedostatku poslaneckých hlasů na přehlasování Senátu.

Jiří Mašek

Děti, zejména ty první stupně základních škol, tam ta rizikovost je relativně nízká, jejich možnost onemocnění je nízká.
360° Pavlíny Wolfové, 8. února 2021
Školství, věda, kultura
Koronavirus
Pravda
Z některých odborných studií skutečně vyplývá, že děti, zejména ty mladší, jsou až o polovinu méně náchylné k nákaze covidem-19 než dospělí.

Tvrzení, že jsou mladší děti skutečně méně náchylné k nákaze onemocněním covid-19, se objevuje v několika odborných studiích. Zmínit můžeme například studii zveřejněnou 15. ledna 2021 v akademickém časopise Science podle níž jsou „děti ve věku 0–12 let“ k nákaze covidem-19 po setkání s nakaženým člověkem „podstatně méně náchylné než lidé ve věku 26–64 let“. Doplňme, že v rámci této studie naopak nebyl zaznamenán rozdíl mezi věkovými skupinami, co se týče infekčnosti nakažených osob.

Ze studie, která se zaměřila na přenos viru SARS-CoV-2 v ženevských domácnostech, pak vyplývá, že jako skupina nejméně náchylná k nákaze covidem-19 se projevily děti ve věku 5–9 let. S přibývajícím věkem toto riziko rostlo. Zde však musíme uvést, že se v tomto případě jedná o dosud nerecenzovanou studii, která prozatím nebyla publikována v odborném časopise.

Další studie poté naznačují, že zejména u malých dětí je riziko nákazy covidem-19 přibližně o polovinu nižší než u dospělých, a to při stejných podmínkách vystavení jedince viru.

U dětí také zároveň většinou dochází k mírnějšímu průběhu covidu-19 než u dospělých osob. Důležité je dodat, že děti školního věku jsou častěji více asymptomatické než dospělí, a je tedy těžší tyto případy odhalit. Například podle britských vědců nemá přibližně 30 až 40 % nakažených dospělých v den testování žádné příznaky. U dětí je to pak pravděpodobně zhruba 50 až 70 %, přičemž nejméně se příznaky projevují u dětí na prvních stupních základních škol.

Jiří Mašek

Rakušani to oznámili v průběhu ledna a od začátku února to naplňují, myslím ten návrat dětí do škol.
360° Pavlíny Wolfové, 8. února 2021
Školství, věda, kultura
Koronavirus
Pravda
Rakouský ministr školství 17. ledna uvedl, že k otevření škol dojde po skončení pololetních prázdnin, tedy 8. února pro spolkové země Vídeň a Dolní Rakousy a od 15. února pro ostatní země. Žáci se tak postupně vracejí do škol.

Rakouský ministr školství Heinz Faßmann původně 13. ledna oznámil, že otevření škol je naplánováno na 25. ledna, přičemž se počítalo se střídáním skupin ve školách, povinným testováním žáků na covid-19 a s povinností nošení roušek. 24. ledna mělo skončit plošné uzavření Rakouska, lockdown země byl ale prodloužen do 7. února.

V neděli 17. ledna pak na tiskové konferenci Heinz Faßmann uvedl, že se otevírání škol odkládá a dojde k němu až po skončení pololetních prázdnin. Pro spolkové země Vídeň a Dolní Rakousy tedy 8. února, pro další země 15. února a pro Horní Rakousy a Štýrsko ještě o týden později.

8. února se tak ve dvou spolkových zemích vrátili žáci prvního stupně základních škol do lavic. Děti z druhého stupně a středních škol se ve školách střídají ve dvoudenních intervalech, kdy jedna skupina žáků dochází do školy v pondělí a úterý a druhá skupina ve středu a čtvrtek.

Původní opatření a podmínky, které se týkají povinného testování rakouských žáků na přítomnost koronaviru a nutnosti nošení roušek ve škole, zůstaly zachovány a jsou aplikovány.