Demagog.cz

Jiří  Mašek
Jiří Mašek
My jsme se pokusili o nějaké zpřísnění a uvolnění možností Policie ČR a strážníků, aby mohli účinně zasahovat na místě podle krizového zákona, což se nepodařilo, to se nám vrátilo ze Senátu. 360° Pavlíny Wolfové, 8. února 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Sněmovna schválila návrh novely krizového zákona, podle které by příslušníci Policie ČR a strážníci obecní policie měli být oprávněni kontrolovat dodržování krizových opatření a uložit na místě pokutu za přestupek. Senát původní návrh zamítl.

Poslanec Mašek mluví o návrhu novely zákona o krizovém řízení (tzv. krizového zákona), který Poslanecká sněmovna schválila (.pdf) 9. prosince 2020.

Sněmovna schválila návrh novely zákona, který upravuje jednak zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a také zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat porušení protiepidemických opatření.

Co se týče zákona o krizovém řízení, novela mimo jiné zavádí (.pdf, str. 2) oprávnění příslušníka Policie České republiky a strážníka obecní policie „v mezích své působnosti kontrolovat dodržování krizových opatření," a s tím související možnost „příkazem na místě uložit pokutu za přestupek“.

Tuto verzi (.pdf) Sněmovna dne 11. prosince 2020 postoupila k projednání Senátu. Nicméně Senát původní návrh schválený Poslaneckou sněmovnou zamítl. Sněmovna jej tak musela znovu projednat 19. ledna 2021, avšak projednávaní bylo přerušeno kvůli nedostatku poslaneckých hlasů na přehlasování Senátu.