Jiří  Mašek
ANO

Jiří Mašek

My jsme se pokusili o nějaké zpřísnění a uvolnění možností Policie ČR a strážníků, aby mohli účinně zasahovat na místě podle krizového zákona, což se nepodařilo, to se nám vrátilo ze Senátu.
360° Pavlíny Wolfové, 8. února 2021
Koronavirus,
Obrana, bezpečnost, vnitro,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Sněmovna schválila návrh novely krizového zákona, podle které by příslušníci Policie ČR a strážníci obecní policie měli být oprávněni kontrolovat dodržování krizových opatření a uložit na místě pokutu za přestupek. Senát původní návrh zamítl.

Plné odůvodnění

Poslanec Mašek mluví o návrhu novely zákona o krizovém řízení (tzv. krizového zákona), který Poslanecká sněmovna schválila (.pdf) 9. prosince 2020.

Sněmovna schválila návrh novely zákona, který upravuje jednak zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a také zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat porušení protiepidemických opatření.

Co se týče zákona o krizovém řízení, novela mimo jiné zavádí (.pdf, str. 2) oprávnění příslušníka Policie České republiky a strážníka obecní policie „v mezích své působnosti kontrolovat dodržování krizových opatření," a s tím související možnost „příkazem na místě uložit pokutu za přestupek“.

Tuto verzi (.pdf) Sněmovna dne 11. prosince 2020 postoupila k projednání Senátu. Nicméně Senát původní návrh schválený Poslaneckou sněmovnou zamítl. Sněmovna jej tak musela znovu projednat 19. ledna 2021, avšak projednávaní bylo přerušeno kvůli nedostatku poslaneckých hlasů na přehlasování Senátu.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Poslanci Baxa, Klaus, Luzar a Mašek v 360°

360° Pavlíny Wolfové, 8. února 2021

Čtyři poslanci ze čtyř stran - takové rozložení debaty rozhodně dostálo jejímu názvu. Tématem 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima News však nebyla geometrie, ale školství v době pandemie covidu-19. V naší analýze se dozvíte, jak ...