Zdeněk Žák
Nez.

Zdeněk Žák

(reakce na předchozí výrok Ivana Bartoše) Není to pravda, není to na věčné časy.
Jiné, 14. října 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Ministr Žák ve svém výroku přímo navazuje na předsedu Pirátů. Rozporuje tedy fakt, že vláda měla přiklepnout Microsoftu smlouvu tzv. na věčné časy.

Zmínku o časovém vymezení této nové smlouvy zmiňuje Český rozhlas, který uvádí: ” Vláda v demisi prodlouží smlouvu na počítačové softwary se společností Microsoft. Kritici upozorňují na dlouhodobost nových smluv a množství peněz, o kterých v zakázce rozhoduje vláda bez politického mandátu těsně před koncem svéhopůsobení ve Strakově akademii. Centrální rámcová smlouva na software pro státní správu by se měla podepsat do konce roku. Je prodloužením strategické smlouvy státu s firmou Microsoft z roku 2008. Ta vyprší na konci listopadu a ministerstvo vnitra ji chce prodloužit na další čtyři roky.

Toto potvrzuje i vyjádření ministerstva vnitra:" Nová rámcová smlouva byla prodloužena na čtyři roky. Stát si však zatím nic neobjednal ani se k ničemu nezavázal, smlouva nebrání úřadům ve využívání jiných licencí. Nová smlouva o strategické spolupráci pouze dává státním úřadům garantovanou možnost pořizovat licence na produkty společnosti Microsoft s nejnižší možnou cenou, kterou lze v Česku získat. "

Výrok jsme zmínili

Volby 2013: Předvolební diskuze ČT z Prahy

Jiné, 14. října 2013

Předvolební debata s pražskými lídry v České televizi byla více než bohatá na různé výroky. Jedním z nosných témat byl stále neúčinný a odkládaný zákon o státní službě, díky němuž má České republice hrozit zastavení přílivu evr...