Demagog.cz

Pavel Telička
Pavel Telička
Cena energie je v Evropě podstatně vyšší než třeba v USA. Jiné, 26. března 2014

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Na základě níže uvedených zdrojů je výrok Pavla Teličky hodnocen pravdivě.

Dle zprávy Evropské komise (.pdf) o cenách a nákladech energií z března 2014 je cena energií skutečně vyšší v Evropské unii než v USA – jak u plynu, tak u elektřiny. Fakta lze vysledovat v grafech v kapitole o cenách energií na stranách 172 a 178.