Jan Keller
SOCDEM

Jan Keller

Prakticky všechny naše banky jsou dceřinné společnosti bank, které jsou v eurozóně.
Předvolební diskuze ČT k volbám do EP, 8. května 2014

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Podle údajů České národní banky (ČNB) je většina bank působících v České republice dceřinými společnostmi či pobočkami zahraničních bank. V současné době v České republice působí 23 bank, z nichž 8 je v českém státním či soukromém vlastnictví.

Celkovou strukturu bankovního trhu shrnuje tabulka níže.

Z 23 bank je tedy 8 bank v českém soukromém či státním vlastnictví, 12 bank spadá pod společnosti zemí eurozóny a pouze 3 banky spadají pod společnosti mimo eurozónu.

Z přehledu vyplývá, že většina českých bank je skutečně dceřinými bankami společností, které jsou v eurozóně. Výrok tedy hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Volby do Evropského parlamentu II.

Předvolební diskuze ČT k volbám do EP, 8. května 2014

Další předvolební debata čtyř lídrů se točila kolem několika velkých témat: Začátek pořadu byl věnován tomu, zda evropská zahraniční politika potřebuje prohloubení a lepší koordinaci či zda je to neúčinný nástroj, který jen sni...