Pavel Telička
ANO

Pavel Telička

Ony jsou 4 (pilíře bankovní unie), 4 zásadní. O dalším se teprve jedná.
Předvolební diskuze ČT k volbám do EP, 8. května 2014

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Česká národní banka ve své zprávě „Bankovní unie a ČR“ (.pdf) popisuje 4 pilíře bankovní unie následujícím způsobem: prvním pilířem bankovní unie je jednotný mechanismus dohledu, jenž se zabývá vznikem bankovního dohledu pod Evropskou centrální bankou. Druhým pilířem jsou jednotná regulatorní pravidla pro banky, která určí požadavky na kapitálovou vybavenost bank ve vztahu k jejich aktivům a možnost národních regulátorů tyto požadavky zpřísnit. Dalším pilířem je jednotný evropský restrukturalizační systém a mechanismus pro řešení krizí, který se má zabývat restrukturalizačními fondy a systémy pro řešení bankrotujících bankovních skupin. Posledním pilířem je společný systém pojištění a vkladů, zajištující vzájemné sdílení prostředků pro výplatu vkladů v případě bankrotu bank. O tomto i třetím pilíři se skutečně stále vedou jednání. Výrok hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Volby do Evropského parlamentu II.

Předvolební diskuze ČT k volbám do EP, 8. května 2014

Další předvolební debata čtyř lídrů se točila kolem několika velkých témat: Začátek pořadu byl věnován tomu, zda evropská zahraniční politika potřebuje prohloubení a lepší koordinaci či zda je to neúčinný nástroj, který jen sni...