Karel Schwarzenberg
TOP 09

Karel Schwarzenberg

Václav MORAVEC: Pane předsedo, nezaspal jste i vy? Tady podřimujete teď, alespoň tím vizuálním kontaktem, tedy vaše politická reprezentace v čele s Miroslavem Kalouskem, že se tady nastavila podpora biopaliv první generace a teď Andrej Babiš společně s ministrem zemědělství to prodlouží o dalších 5 let?

Karel SCHWARZENBERG: No nejenom prodlouží, on to podstatně zvýší. A já se divím tady kolegovi, že to brání, neboť má, všichni vědci nám říkají, že tato politika je opravdu blbá, neboť to škodí půdě, opravdu škodí půdě, spotřebujeme mnohem víc nafty či benzínu na výrobu toho, než tady ušetříme na biopalivách. Prostě celá Evropa od toho odstupuje. Jediná Česká republika...
Otázky Václava Moravce, 29. března 2015

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Evropa, resp. Evropská komise i členské státy, skutečně ustupují od podpory biopaliv první generace, tj. biopaliv vyráběných z plodin používaných pro potraviny a krmivo. V návrhu směrnice z 10. října 2012 (.pdf) Komise uvádí, že nezaujímá stanovisko k finanční podpoře biopaliv první generace před rokem 2020, ale domnívá se, že po tomto datu by se již dotovat neměla (s. 3). Důvodem pro stáhnutí podpory je podle návrhu směrnice vědecká práce ukazující, že "emise vyplývající z nepřímé změny ve využívání půdy (...) mohou negovat některé či veškeré úspory skleníkových plynů jednotlivých biopaliv oproti fosilním palivům, jež nahrazují" (s. 2).

V pozdějším dokumentu " Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020-2030 " Komise potvrdila své výhrady k biopalivům první generace a jako alternativu nabídla biopaliva druhé a třetí generace (nepotravinářská biomasa, řasy), zlepšování účinnosti dopravního systému a vývoj elektrických vozidel (.pdf s. 7).

Členské státy pak odklon od biopaliv první generace potvrdily na zasedání Rady EU v červnu 2014, na kterém se ministři odpovědní za energetiku shodli na omezení tradičních biopaliv v dopravě. Podle nového návrhu by jejich podíl v roce 2020 měl činit 7 %, zatímco současný cíl je 10 %.

Nový plán ještě musí projít Evropským parlamentem, který jej ale odmítá schválit, protože požaduje silnější omezení biopaliv první generace a rychlejší přesun k pokročilejším verzím. Komise, Rada a Parlament dosud nenalezly shodu, zatím poslední jednání trialogu 25. března skončilo neúspěšně.

Výrok předsedy TOP 09 hodnotíme jako pravdivý, protože všichni aktéři na evropské úrovni souhlasí s ustoupením od biopaliv první generace, nepanuje pouze shoda na tempu, v jakém by jejich podpora měla mizet.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Bělobrádek vs. Schwarzenberg v OVM

Otázky Václava Moravce, 29. března 2015

Předsedové TOP 09 a KDU-ČSL se střetli v diskuzi v Otázkách Václava Moravce a řešili celou řadu témat. Diskuze se zprvu týkala aktuální situace okolo 2 osvobozených žen z pákistánského zajetí. Pak již následovala politická agen...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů