Demagog.cz

Zdeněk Škromach
Zdeněk Škromach
A samozřejmě tady vznikají problémy v tom, že ten dumping, který v Číně existuje, prostě reálně je tržní hospodářství v Číně za těch podmínek tak, jak dneska se dá těžko označit za tržní hospodářství v porovnání s tím, co jsme zvyklí u nás, v Evropě, ve Spojených státech, ale nakonec svým způsobem i v Rusku, ale i v některých jiných částech světa. Partie, 23. května 2016

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Čína používá dumping hlavně v obchodu se surovými materiály. Evropská unie ani Spojené státy neuznávají Čínu jako tržní ekonomiku právě kvůli státním zásahům do ekonomiky a zvýhodňování místních producentů.

Dumping (tedy státem podporovaný vývoz za nižší ceny než jsou v tuzemsku, případně i za ztrátovou cenu) se posle Evropské komise v Číně týká hlavně surových materiálů. „Čína uvaluje soubor vývozních restrikcí, včetně exportních kvót, povinností a dodatečných požadavků, které limitují přístup k vzácným materiálům pro firmy mimo Čínu. Tato opatření významně deformují trh a favorizují čínský průmysl. Evropská unie považuje tato čínská opatření za porušování obecných pravidel Světové obchodní organizace.“ Touto záležitostí se zabývala i Světová obchodní organizace, která ve své zprávě dala EU za pravdu. Právo každého státu nakládat se svými přírodními zdroji podle ní neumožňuje kontrolovat celosvětový trh se surovými materiály nebo jejich distribuci, země tak nemůže uvalit restrikce pouze na zahraniční uživatele.

Uznání ruské ekonomiky jako tržní oznámila EU v roce 2002. Rusko se stalo členem Světové obchodní organizace v srpnu 2012.