Demagog.cz

Ivo Pojezný
Ivo Pojezný
V roce 2013 se zjistilo, že pouze 40 % učňů v EU má kvalifikovanou praxi při nejakých podnicích. Debata ČT ke krajským volbám, 30. září 2016

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Podle studie z roku 2014, jež se nám podařilo dohledat, bylo nejvíce učňů, kteří měli v roce 2011 zkušenosti získané zapojením do programu prázdninových praxí u jednotlivých firem v rámci EU, v Dánsku (45 %).

V případě ČR to bylo 35 % (.pdf, str. 2). Z projevu pana Pojezného však není zřejmé, zda myslel podobný typ statistiky, ve které jsou uvedena procenta za jednotlivé členské státy Evropské unie.

Statistiku z roku 2013, o které mluvil Ivo Pojezný, v níž by byla celková čísla za Evropskou unii jako celek, se nám bohužel dohledat nepodařilo. Z toho důvodu je výrok označen jako neověřitelný.