Krajské volby: Jihomoravský kraj

Publikováno 30. září 2016

Lídři kandidátek Jihomoravského kraje se vypořádávali hlavně s tématy regionálního školství, hospodaření kraje a problémem územního rozvoje. Diskutovalo se ale i o aktuálních kauzách, jako je spolupráce kraje (a hejtmana Haška) s lobbistkou Mrencovou nebo nízká cena za pronájem pozemků u brněnského letiště.
Zanalyzovali jsme pro vás, jak si jednotliví lídři kandidátek vedli v pravdivosti svých faktických výroků.

Výroky

Roman Celý

Roman Celý: „Roste počet lidí, kteří se do kraje přistěhovali. Za posledních 6 let je to 18 tisíc.“

Roman Celý

Roman Celý: „Jako jediný (myšleno v jediném kraji - pozn. Demagog.cz) v České republice vznikl v Jihomoravském kraji integrovaný dopravní systém.“

Roman Celý

Roman Celý: „Rostou mzdy, roste také počet podnikatelů a Jihomoravský kraj je velmi atraktivní pro podnikatele. Ten růst je nejvyšší v České republice.“

Jiří Crha

Jiří Crha: „Chybí zásady územního rozvoje. Za 25 let zde nebyla vybudována žádná dopravní tepna, ať už je to silnice na Vídeň, dálnice na Vídeň, silnice R43 směrem na Svitavy.“

Jiří Crha

Jiří Crha: „Integrovaný dopravní systém se začal budovat v 1. volebním období. “

Michal Hašek

Michal Hašek: „HDP na vědu, výzkum a inovace vzrostlo za posledních 10 let zhruba z 1,8 na 3,8 %. To jsou i soukromé výdaje, výdaje soukromých firem. “

Jiří Hlavenka

Jiří Hlavenka: „Rád bych se podíval na místa nebo města, která dopadají nejlépe ve světovém srovnání. Jedničkou na světě je Vídeň (...) Brno v tom 250 místném žebříčku vůbec nefiguruje.“

Martin Maleček

Martin Maleček: „Jihomoravský kraj je hodně zadlužen. Ta zadluženost se blíží 4 miliardám. “

Martin Maleček

Martin Maleček: „Pokud se podíváme na rozpočtový výhled Jihomoravského kraje, tak se počítá s tím, že každoročně ten dluh bude růst o zhruba 300 milionů.“

Bohumil  Šimek

Bohumil Šimek: „Posledních 15 let jižní Morava posiluje, počet obyvatel stoupá. “

Bohumil  Šimek

Bohumil Šimek: „8 let nemá Jihomoravský kraj schválené zásady územního rozvoje. Jako jediný kraj v České republice.“

Bohumil  Šimek

Bohumil Šimek: „Jižní Čechy za poslení 4 roky opravily tisíc kilometrů a myslím, že mají mnohem menší prostor pro opravy než jižní Morava, která opravila 360 kilometrů (řeč je o silnicích 2. a 3. třídy - pozn. Demagog.cz).“

Jan Vitula

Jan Vitula: „Smlouvy kolem letiště, kde teď bylo vypsáno výběrové řízení na pronájem 65 tisíc metrů pozemků, lépe řečeno 5 a půl tisíce pronájem a dalších 60 tisíc metrů by bylo nějak zazávazkováno. A odhadce řekl, že by za to chtěl asi 20 tisíc měsíčně. “

Michal Hašek

Michal Hašek: „Pan Šimek říká, že 8 let nebyly zásady. On sám pracoval na krajském úřadě v době, kdy byly schváleny v roce 2011.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „Protože jižní Morava byla takovou laboratoří ekologických aktivistů, tak v minulosti Nejvyšší správní soud poněkud nečekaně ve srovnání s jinou judikaturou ty bývalé zásady územního rozvoje zrušil. “

Michal Hašek

Michal Hašek: „Jsou v tuto chvíli připraveny (zásady územního rozvoje - pozn. Demagog.cz), skončil proces vypořádávání podmínek, máme pozitivní stanoviska Ministerstva živnotního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Ty zásady jsou udělány podle politiky územního rozvoje státu schválené vládou.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „My jsme byli první kraj, který zavedl plošnou domácí hospicovou péči.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „Pomáháme i městu Brnu. Za roky 2009–16, byť se šíří, že mezi krajem a městem to úplně nefunguje a skřípe, šly z krajského rozpočtu do města Brna přes 3 miliardy korun. “

Jiří Crha

Jiří Crha: „Sociální demokracie je na kraji u vlády 8 let, mají současně mají vládu a nepodařilo se některé věci dotáhnout, nebo získat více prostředků na silnice. “

Jan Vitula

Jan Vitula: „Dneska když máme konkrétní data, tak třeba učňové, kteří jsou ve strojírenství a strojírenské výrobě, ukazují po absolvování, že mají skoro 14% nezaměstnanost. Stavebnictví 20% nezaměstnanost a gymnázia mají 4,66% nezaměstnanost absolventů.“

Jiří Hlavenka

Jiří Hlavenka: „Na trhu práce s vyšším vzděláním klesá nezaměstnanost.“

Jiří Crha

Jiří Crha: „Struktura středního školství je 30 % gymnázií, 40 % středních odborných škol a 30 % učňovského školství.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „My jsme začali budovat i s podporou evropských fondů centra odborného vzdělávání právě v těch oborech, které chybí na jižní Moravě. Připravujeme obrovské centrum vzdělávání ve strojírenství, máme tady už dneska centrum stavebních řemesel speciálně tady v Brně na naší škole v Bosonohách. Máme centrum excelence pro zemědělské vzdělávání. Vzniká centrum excelence ve vinohradnictví.“

Ivo Pojezný

Ivo Pojezný: „Už v současné době na 15 školách Jihomoravský kraj má 13 vytipovaných oborů, kde poskytuje stipendium. “

Ivo Pojezný

Ivo Pojezný: „V roce 2013 se zjistilo, že pouze 40 % učňů v EU má kvalifikovanou praxi při nejakých podnicích.“

Martin Maleček

Martin Maleček: „Když se podíváme, kolik učňů končí obory s výučním listem, dojdeme k číslu 65 %.“

Roman Celý

Roman Celý: „Do střední školy ve Vyškově, která byla zmíněna v reportáži, jsme za poslední 4 roky investovali 40 milionů korun.“

Jiří Crha

Jiří Crha: „V rámci inkluze byl schválen zákon a nejsou prováděcí vyhlášky ještě.“

Roman Celý

Roman Celý: „Ten původní návrh z ministerstva školství (k inkluzi - pozn. Demagog.cz) vyzníval spíše tak, že zrušíme speciální školy. “

Michal Hašek

Michal Hašek: „V celé České republice se ten strašák inkluze týkal na začátku školního roku necelých 200 dětí. Opakuji to číslo. 200 dětí v celé České republice.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „Kraj je zřizovatelem speciálních škol. My jsme jako jediný kraj v České republice, který zřizuje speciální základní školu pro autistické děti. Máme tady řadu škol pro děti, které mají nějaké zdravotní problémy, mentální. “

Jan Vitula

Jan Vitula: „Ve Finsku jim někdy před 20 lety vyšly testy PISA, že klesá kvalita vzdělávání, tak si sedli, vzali obrovský balík peněz z rozpočtu, přidali ho do školství, udělali to, že se výrazně zmenšily třídy. “

Martin Maleček

Martin Maleček: „Konkrétně u nás v Brně výborná škola pro zdravotně postižené Gemini a ta má problém v tom v podstatě, že ta inkluze, to zařazování méně hendikepovaných dětí do běžného školství už probíhá. Podle údajů Jihomoravského kraje v roce 2011 to bylo 71 dětí, v roce 2015 1300 dětí. A konkrétně ta škola začíná mít problém, že jí zřizovatel Jihomoravský kraj jí říká, že pokud nebudete plně naplněni, jste před zrušením. “

Michal Hašek

Michal Hašek: „Nikdy nepadlo v radě kraje jediné slovo, že bysme uvažovali o zrušení této speciální školy (škola Gemini v Brně - pozn. Demagog.cz)“

Ivo Pojezný

Ivo Pojezný: „Pokud by rodiče měli možnost se sami rozhodnout, zda dají dítě do speciální školy a nebo zůstane na základní škole běžné, tak by to bylo v pořádku. Ale bohužel to tak není a neumožňuje to ani tento školský zákon (upravující inkluzi - pozn. Demagog.cz).“

Jiří Crha

Jiří Crha: „V současné době je vlastně spíše nedostatek míst ve školkách.“

Jiří Crha

Jiří Crha: „Ministerstvo školství vlastně připravuje legislativu, že od roku 2020 budou obce povinny přijímat dokonce dvouleté děti (myšleno do školek - pozn. Demagog.cz).“

Michal Hašek

Michal Hašek: „Míst ve školkách za posledních 5 let přibylo 7 tisíc v kraji.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „Krajský úřad má dneska firemní mateřskou školku, kde je otevřeno 5 tříd, je to pro 120 dětí. My jsme tu třídu otevřeli dokonce mimo úřednic také policistkám nebo hasičkám. “

Roman Celý

Roman Celý: „Financujeme (JMK - pozn. Demagog.cz) rozšiřování kapacit mateřských i základních škol zejména ve venkovských oblastech. Ročně je to 50 milionů korun, které dáváme na program rozvoje venkova.“

Roman Celý

Roman Celý: „Ten problém (nedostatek míst ve školkách - pozn. Demagog.cz) je zejména v městě Brně, které se vylidňuje postupně do okolí a ta poptávka je po alternativních formách hlídání dětí jako jsou dětské skupiny. My jako kraj ročně financujeme tyto dětské skupiny částkou 2 miliony korun. “

Martin Maleček

Martin Maleček: „U nás na městské části, ta má 47 tisíc lidí, jsme měli v posledních 4 letech obrovské převisy, letos je to první rok, kdy máme všechny děti ve školkách umístěny.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „Reálně JMK zrušil v roce 2012 krajsky vydávané noviny a ty stály 9 milionů korun ročně (...) My nemáme televizi, my nemáme noviny jako statutární město Brno nebo řada měst a obcí na jižní Moravě.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „Navázali jsme kontakt s marketingovou firmou Profil, tj. agentura, která je spojována také se jménem paní Mrencové a tato agentura na základě řádných smluv, což prověřil i kontrolní výbor zastupitelstva a vzalo na vědomí celé krajské zastupitelstvo minulý týden bez jakéhokoliv problému, tak tato agentura nám poskytovala mediální služby. V rámci toho se přišlo na to, že agentura rozesílala nějaké zprávy, nebo pravděpodobně z této agentury byly rozesílány zprávy jménem Lucie Proutníkové. Nikdy s osobou tohoto jména neměl JMK uzavřenou žádnou smlouvu.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „(pokr. předchozího výroku) Ta agentura měla stejný problém, byť s jiným jménem, ve vztahu s KSČM, kde také poskytovala nějaké mediální služby.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „Od roku 2010 do roku 2016 zpráv se jménem mým - tedy Michal Hašek - objevilo zhruba 25 tisíc. Víte kolik jich odeslala ta imaginární Proutníková? Asi 30. A skončily v roce 2013. Toto brala všechny česká média včetně ČTK, včetně České televize.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „U nás jsme snížili počet zaměstnanců tiskového oddělení z 6 na 3. V Brně na magistrátě jich mají 11.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „Na ministerstvu financí jenom kampaň na EET teď stojí přes 20 milionů korun.“

Jan Vitula

Jan Vitula: „Pan Hašek tady říkal, že tam nebylo nic nelegálního (v kauze Mrencová - pozn. Demagog.cz), tak já mu řeknu, co dělají nelegálního. My jsme se teď dívali do databáze zveřejňování smluv a Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, CEJIZA dodneška nezveřejnila jedinou smlouvu, které má podle zákona zveřejňovat od 30. 6. Takže buď se tam nic neděje, nebo postupujete protizákonně.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „Prostě někdo podepsal nějaké smlouvy (výrok se týká auditu k letišti - pozn. Demagog.cz) v roce 2004, já jsem nechal udělat audit, my jsme ho kompletně zveřejnili, tak jak jsme slíbili. Kompletně. Ne tak jak město Brno, které zveřejnilo totálně začerněný audit Velké ceny.“

Bohumil  Šimek

Bohumil Šimek: „Ten audit byl v prvopočátku 2009, pak je to rok 2014, pak se to jeden měsíc schvaluje, neschvaluje, pak to jde do rady, nejde to do rady, pak se jeden hejtman za to omluví, pak náměstek si posype hlavu popelem (...) tahle věc byla za rok a půl, takže rok a půl vodili celou jižní Moravu za nos.“

Jan Vitula

Jan Vitula: „KSČM má podepsanou smlouvu se sociálními demokraty, která je úplně stejná, jako smlouva s lidovci.“

Roman Celý

Roman Celý: „Při uzavírání koaliční smlouvy jsme to byli právě my, kteří iniciovali zrušení tohoto periodika (Listy jižní Moravy - pozn. Demagog.cz) velmi nákladného. Bylo zaměřené poměrně na jednoho člověka, na současného hejtmana. “

Michal Hašek

Michal Hašek: „Ty Listy jižní Moravy byly podepsány nebo vznikly smluvně ještě za předchůdce mého pana Juránka za KDU-ČSL a ta smlouva byla koncipovaná tak, že v roce 2012 skončila a my jsme neobnovili tu smlouvu, takže přestaly ty Listy vycházet.“

Martin Maleček

Martin Maleček: „Individuální dotace a dary, které jsou pod hejtmanem a je to podle výsledků hospodaření za rok 2015 206 milionů ročně. Jiné kraje, jiní hejtmani mívají 10, 15 milionů.“

Jan Vitula

Jan Vitula: „Individuální dotace jsou ve výši 475 milionů. “

Martin Maleček

Martin Maleček: „Rozdělování těchto peněz (navazuje na svůj předchozí výrok - pozn. Demagog.cz) nelze nějakým způsobem dohledat běžně na webových stránkách Jihomoravského kraje.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „Podívejte tady neexistuje žádný fond hejtmana. Matete veřejnost (směrem k Malečkovi - pozn. Demagog.cz). Individuální dotace schvaluje rada a zastupitelstvo Jihomoravského kraje, žádnou dotaci nemůže sám individuálně přidělit hejtman (...) Materiály jsou veřejné, takže každý se může podívat, co bylo schváleno, nebo si požádat podle zákona 106 o souhrnné informace.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „Máme tady pátý rok projekt „Váš kraj, váš rozpočet“. Lidé se tady už mohou aktivně zapojit do přípravy krajského rozpočtu. Od zítřka běží pátý ročník. Na webu se lidé mohou vyjádřit k návrhu rozpočtu, můžou tam odklikat svoje individuální priority a krajská samospráva už několik posledních let tomu tak bylo u těch priorit, které měly největší podporu veřejnosti, tak je zařadila do toho rozpočtu nebo jim dala prioritu. Příklad je ZŠ Kamenačky tady v Brně nebo oprava některé dopr. infrastruktury.“

Martin Maleček

Martin Maleček: „Já jsem neřekl, že individuální dary jsou přidělovány přímo hejtmanem. Prochází to Radou JMK, ovšem způsob je nepředvídatelný a nejsou pevná pravidla. Rada to schvaluje na návrh hejtmana.“

Ivo Pojezný

Ivo Pojezný: „Na webových stánkách nabízí kraj svůj majetek k prodeji, k pronájmu, dává tam veškeré smlouvy.“

Jiří Hlavenka

Jiří Hlavenka: „Transparentní účet znamená, že se na pohyby na účtu - komu, co, kde, kolik bylo placeno - může kdokoli podívat. Nepotřebuje k tomu žádný extra přístup, žádný 106ky, žádný žaloby, domáhání se svobodného přístupu k informacím. My jako volební koalice toto máme, máme transp. účet, kde se každý může podívat, komu kam kdy šlo peněz.“

Jan Vitula

Jan Vitula: „My jsme si požádali (prostřednictvím zákona o svob. přístupu k informacím - pozn. Demagog.cz) 11. 8. o nějaké informace o poskytnutých dotacích na opravy památek, protože máme podezření, že se tam děje něco nekalého, došlo nám, že to máme doplnit, odkládání, odkládání. Teď jsme dostali informaci, že 7. 10., v den voleb, ty informace dostaneme.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „Existuje 4 roky protikorupční portál kraje www.krajbezkorupce.cz, tam máte všechny veřejné zakázky kraje včetně příspěvkových organizací, je tam dotační portál, součástí je protikorupční linka, my jsme ji na rozdíl od ministerstva vnitra nezrušili, celkem na ni přišlo od roku 2010 120 podání a ty jsme dál postoupili orgánům činným v trestním řízení a nebo dalším institucím.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „On (myšlen Jan Vitula - pozn. Demagog.cz) má nárok na interpelaci a musí mu být odpovězeno v kratší lhůtě (jde o reakci na výrok Vituly o žádosti podle zákona 106, kterou má kraj poslat až ke dni voleb - pozn. Demagog.cz).“

Jan Vitula

Jan Vitula: „V těch zásadách územního rozvoje není Brno a celé okolí. D43, obchvat Brna atd.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „Je to dokument (zásady územního rozvoje - pozn. Demagog.cz) dynamický. Podle rozhodnutí ministerstva životního prostředí a ministerstva pro místní rozvoj do tří let má být vydána první aktualizace, kde právě bude řešena otázka té brněnské zóny.“

Michal Hašek

Michal Hašek: „... Brno nebylo schopno se dohodnout s krajem, resp. pracovní skupina se dobrala nějakých konců a pak to náměstek Ander popřel, když předložil radě města k hlasování negativní stanovisko. Brno mohlo už 2 roky pracovat na novém územním plánu, to potvrdila i ministryně Šlechtová při návštěvě Brna.“

Roman Celý

Roman Celý: „Já jsem za celé 4 roky nezaslechl jakoukoli kritiku v rámci zastupitelstva JMK (k zásadám územního rozvoje - pozn. Demagog.cz).“