Jiří Hlavenka
Zelení

Jiří Hlavenka

Transparentní účet znamená, že se na pohyby na účtu - komu, co, kde, kolik bylo placeno - může kdokoli podívat. Nepotřebuje k tomu žádný extra přístup, žádný 106ky, žádný žaloby, domáhání se svobodného přístupu k informacím. My jako volební koalice toto máme, máme transp. účet, kde se každý může podívat, komu kam kdy šlo peněz.
Debata ČT ke krajským volbám, 30. září 2016

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Koalice Zelení a Piráti pro Jihomoravský kraj pro účely své kampaně užívá transparentní účet Strany zelených. Zde jsou - dle deklarace kandidujícího subjektu - k dispozici údaje o příjmech a výdajích na volební kampaň. Tento fakt byl zohledněn i v hodnocení transparentnosti financování kampaní politických stran a volebních hnutí realizovaným Transparency International.

Zřízení transparentního účtu není dle současné účinné legislativy povinné. Tuto povinnost zavádí až nová legislativa upravující financování politických stran a volebních kampan í účinná od 1. 1. 2017. V případě koalice Zelených a Pirátů v JMK jde tedy o dobrovolnou činnost.

Výrok jsme zmínili

Krajské volby: Jihomoravský kraj

Debata ČT ke krajským volbám, 30. září 2016

Lídři kandidátek Jihomoravského kraje se vypořádávali hlavně s tématy regionálního školství, hospodaření kraje a problémem územního rozvoje. Diskutovalo se ale i o aktuálních kauzách, jako je spolupráce kraje (a hejtmana Haška)...