Demagog.cz

Michal Hašek
Michal Hašek
V celé České republice se ten strašák inkluze týkal na začátku školního roku necelých 200 dětí. Opakuji to číslo. 200 dětí v celé České republice. Debata ČT ke krajským volbám, 30. září 2016

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Výrok hodnotíme s odkazem na data ministerstva školství mládeže a tělovýchovy jako pravdivý. K 1. září 2016 přestoupilo z tzv. praktických do běžných škol celkem 205 žáků.