Demagog.cz

Michal Hašek
Michal Hašek
Je to dokument (zásady územního rozvoje - pozn. Demagog.cz) dynamický. Podle rozhodnutí ministerstva životního prostředí a ministerstva pro místní rozvoj do tří let má být vydána první aktualizace, kde právě bude řešena otázka té brněnské zóny. Debata ČT ke krajským volbám, 30. září 2016

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Podle stavebního zákona bude muset krajský úřad aktualizovat zásady územního rozvoje už po dvou letech. Nepodařilo se nám však zjistit, zda budou územní plánovači na příkaz obou ministerstev řešit i stav brněnské zóny.

Z § 28 odst. 1 stavebního zákona citujeme: „Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci. Kraj je tedy povinen připravit za dva roky podobný dokument znovu. Informace, že se měli jihomoravští úředníci v zásadách rozvoje zabývat na příkaz ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva životního prostředí i brněnskou zónou, však není ve veřejných zdrojích dohledatelná.

Výrok tedy hodnotíme jako neověřitelný.