Demagog.cz

Michal Hašek
Michal Hašek
Máme tady pátý rok projekt „Váš kraj, váš rozpočet“. Lidé se tady už mohou aktivně zapojit do přípravy krajského rozpočtu. Od zítřka běží pátý ročník. Na webu se lidé mohou vyjádřit k návrhu rozpočtu, můžou tam odklikat svoje individuální priority a krajská samospráva už několik posledních let tomu tak bylo u těch priorit, které měly největší podporu veřejnosti, tak je zařadila do toho rozpočtu nebo jim dala prioritu. Příklad je ZŠ Kamenačky tady v Brně nebo oprava některé dopr. infrastruktury. Debata ČT ke krajským volbám, 30. září 2016

Tento výrok byl ověřen jako zavádějící

Odůvodnění

Jihomoravský kraj nabízí občanům možnost vyjádřit se pomocí projektu „Váš kraj, váš rozpočet“ k návrhu krajského rozpočtu. Formou dotazníku mohou lidé označit své priority v rámci jednotlivých 10 oblastí. V závěru pak mohou připojit vlastní komentář - konkrétní podnět. Jedná se tak spíše o dotazníkové šetření, jímž kraj zjišťuje priority svých občanů v předem daných oblastech.

Tento projekt měl svou premiéru v říjnu 2012, napřesrok se kraji podařilo získat osmkrát více odpovědí. V říjnu 2016 běží tento projekt už popáté.

V roce 2015 se projektu zúčastnilo 962 občanů kraje a konkrétní podněty připojilo 512 občanů. JMK informuje (.doc) o realizovaných podnětech a výsledcích. Mezi realizované akce patřila např. oprava MŠ, ZŠ, PŠ Ibsenka v Brně. Tuto akci podpořilo 80 hlasů. Dále občané přidělili prioritu rekonstrukci přírodovědné stanice Kamenačky a zahájení rekonstrukce silnic v obci Březina, která je současně dotována granty z EU.

Výrok celkově hodnotíme jako zavádějící. Kraj totiž předem vybere několik oblastí a priorit a občan má možnost volit pouze z těchto možností. Většinou se navíc jedná o projekty, které jsou dlouhodobější a peníze z rozpočtu by na ně připadly stejně (např. silnice v Březině je dotována současně i z EU, tudíž se na ní musí pracovat).

Veřejnost má sice možnost určit své priority v rámci oblastí, faktickou sílu změnit skladbu rozpočtu nebo např. výši prostředků plynoucí na určitý projekt však tento nástroj nenabízí.