Luděk Niedermayer
TOP 09

Luděk Niedermayer

Co se tady stalo, tomu se říká agresivní daňové plánování, které znamená, že daň. subjekt využije určitého ustanovení zákona, které mu umožní snížit daňový náklad jinak, více než kdyby použil těch standardních postupů.
Otázky Václava Moravce, 12. února 2017

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Pojmem agresivní daňové plánování bývá skutečně označováno využívání či dokonce zneužívání mezer v daňových zákonech ke snížení daňové povinnosti.

Zamezit této činnosti se snaží státy jak na národní úrovni, tak ve spolupráci s EU či OECD prostřednictvím řady opatření. Na mezinárodní úrovni se jedná zejména o danění podle sídla provozovny, kontrolu převodních cen či tzv. exit tax při přesunutí sídla společnosti.

Na národní úrovni jde především o eliminování různých mezer v zákonech, jako byla například ta, která vedla k nulovému zdanění korunových dluhopisů. Tento fenomén byl vysvětlen v jiných odůvodněních.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Dluhopisy zákonné i nezákonné

Otázky Václava Moravce, 12. února 2017

Nedělní OVM prověřily naše analytické schopnosti zejména v ekonomických otázkách. Jako červená nit se pořadem táhlo téma nákupu a prodeje dluhopisů, danění a souvisejících finančních ztrát. Pokud jsme se před pár dny vyjádřili,...