Dluhopisy zákonné i nezákonné

Publikováno 12. února 2017

Nedělní OVM prověřily naše analytické schopnosti zejména v ekonomických otázkách. Jako červená nit se pořadem táhlo téma nákupu a prodeje dluhopisů, danění a souvisejících finančních ztrát. Pokud jsme se před pár dny vyjádřili, že naším rekordem v tomto pořadu je diskuze o 55 výrocích, pak ta touto debatou padla. Přispěl k tomu zejména vicepremiér Babiš, jehož faktické výroky jsou bohužel ve více než čtvrtině případů pro nás neověřitelné. Europoslanec Niedermayer se více držel ověřitelných dat a čísel, ani on ale nevyvázl bez nepravdivých výroků. Nemáte-li odvahu zhlédnout tentokrát poměrně divoký díl Otázek Václava Moravce, doporučujeme naše odůvodnění, jako vždy jasně, úplně a hlavně se zdroji.

Líbí se vám naše práce? Podpořte nás prostřednictvím našeho transparentního účtu. Velmi děkujeme.

Otázky Václava Moravce (záznam)
Moderátor: Václav Moravec

Výroky

Andrej Babiš
důležitý výrok

Andrej Babiš: „Komise potvrdila takzvanou reformu policie (...) A teďka komise říká vládě, aby pan Pelikán udělal pořádek na státním zastupitelství v Olomouci, aby státní zástupci nevyšetřovali státní zástupce, i když je to v Ústavě, a aby dokonce státní zástupci neurčovali, který policista má vyšetřovat.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Vyšetřovací komise došla v závěru, že reorganizace byla plně v kompetenci ministra vnitra a ač by to bylo vhodné, není nutné ji konzultovat se státními zástupci ani jinými subjekty. Komise také navrhla Poslanecké sněmovně několik usnesení. Výzvu však může vládě dát pouze Poslanecká sněmovna, která o těchto i dalším usnesení záhy hlasovala. 


V Ústavě je pak zakotveno pouze obecné zmocnění státních zástupců zastupovat veřejnou žalobu, s dalšími pravomocemi (včetně dozorčích a vyšetřovacích) Ústava odkazuje na jednotlivé zákony. Naposledy je také nepřesné, že by státní zástupci přišli o pravomoc určit vyšetřujícího policistu, svévolně jej neurčovali ani dříve. 


Vyšetřovací komise k prověření reorganizace Policie ČR byla ustavena 1. srpna 2016. Závěrečnou zprávu, hodnotící průběh reorganizace Policie ČR, pak vydala 30. ledna 2017, přičemž ji její členové (mezi nimi i poslanec Chalupa za ANO) schválili jednomyslně (.pdf). Ve své závěrečné zprávě (.pdf, str. 8 první odstavec) k prověření reorganizace Policie ČR vyšetřovací komise potvrdila, že „provedení organizačních změn v rámci Policie ČR je plně ve sdílené kompetenci ministra vnitra a policejního prezidenta." Přípravu reorganizace policie však vyšetřovací komise shledala jako „značně podceněnou a nedostatečně projednanou s dotčenými subjekty," což klade za vinu zejména bývalému náměstkovi policejního prezidenta Laubemu (.pdf, str. 8, třetí odstavec). Samotná reorganizace ale podle názoru vyšetřovací komise nebyla založena s cílem „zbavit se bývalého policisty Šlachty, omezit činnost ÚOOZ či zabránit prověřování konkrétních trestních věcí." Cíl reorganizace Policie ČR tak vyšetřovací komise pokládá za legitimní (.pdf, str. 8, pátý odstavec) a postup za zákonný, ač ne zcela propracovaný.


Kromě závěrečné zprávy vyšetřovací komise ještě navrhla vydání usnesení (.pdf, str. 1), kterým má Poslanecká sněmovna vyzvat vládu, „aby zvážila, zda pro zajištění zákonnosti v činnosti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci postačuje kárná žaloba podaná Nejvyšším státním zástupcem či zda nejsou nutná další opatření včetně opatření personálních."


Návrh usnesení zároveň obsahuje několik změn (.pdf, str. 2, bod IV.) trestního řádu, mezi které mj. patří vypuštění ustanovení týkajících se jednak „oprávnění státního zástupce přikázat, aby vyšetřování nebo jednotlivé úkony prováděla jiná osoba služebně činná v policejním orgánu." Jde o výjimečnou pravomoc, jejíž využití je nutno odůvodnit (.pdf, str. 144–145) například opakovaným neuposlechnutím pokynů k dokazování. Nelze tedy říci, že by státní zástupci „určovali“ vyšetřujícího policistu. 


Požadavek (.pdf, str. 1, bod III. a)) ohledně vyšetřování státních zástupců mezi sebou navíc nerozporuje znění Ústavy. V ní je obsaženo pouze obecné zmocnění státních zástupců zastupovat veřejnou žalobu v trestním řízení, s dalšími pravomocemi (včetně dozorčích a vyšetřovacích) Ústava odkazuje na jednotlivé zákony.


Poslanecká sněmovna 2. února návrh usnesení ve všech bodech přijala (.docx), přičemž do usnesení přidala ještě vlastní námět k úpravě trestního řádu, konkrétně k použití odposlechů. Vládu tak adresuje Poslanecká sněmovna, ne vyšetřovací komise, ta k tomu nemá zákonem svěřenou pravomoc. Z těchto všech důvodů hodnotíme výrok jako nepravdivý. 
Andrej Babiš
důležitý výrok

Andrej Babiš: „(reakce na předchozí výrok) To není pravda. Není to pravda. (...) Ta emise byla v prosinci 2012. “

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Andrej Babiš ve svém výroku zaměňuje vydání dluhopisů, které byly emitovány v roce 2012 s nákupem dluhopisů. Ty nakoupil až v letech 2013 a 2014, což je podstatou výměny mezi ním a Niedermayerem. Výrok je z tohoto důvodu hodnocen jako nepravdivý.


Co se týče dluhopisů Agrofertu, ty skutečně byly emitovány v roce 2012. Nicméně Babiš je jako fyzická osoba koupil až v letech 2013 a 2014, tedy v letech, kdy již v politice prokazatelně byl. Nedokážeme však určit, zda Babiš 1. část nákupu provedl v době, kdy byl poslancem. V roce 2013 byl předsedou hnutí, které se účastnilo voleb do Poslanecké sněmovny a stal se poslancem, v roce 2014 již přímo zasedl do vládního křesla.

Výroční zpráva skupiny Agrofert (.pdf, str. 45) za rok 2014 dokládá, že v roce 2012 byly dluhopisy emitovány. Zpráva uvádí:

Společnost AGROFERT, a.s. k 31. prosinci 2012 emitovala dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové jmenovité hodnotě 3 000 000 tis. Kč. Dluhopisy jsou splatné v roce 2022. K 31. prosinci 2014 činily prodané dluhopisy 1 482 270 tis. Kč (k 31. prosinci 2013: 1 252 270 tis. Kč).

Babiš byl, jak je známo, jediným kupujícím těchto dluhopisů. V roce 2013, jak uvádí výroční zpráva společnosti za tento rok na straně 44, byly prodány dluhopisy ve výši 1,252 mld. V roce 2014 pak došlo k prodeji další části ve výši 230 milionů korun. Média (např. iDNES.cz nebo Seznam.cz) s odkazem na Babišova majetková přiznání, která jsou uložena v Poslanecké sněmovně, informují o tomtéž.

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer: „Před pár lety jsme měli situaci s Ruskem, která stále pokračuje, které absolutně ignoruje jakékoliv mezinárodní smlouvy a závazky a rozhodne se obsadit kus území nějaké jiné země. Máme velké konflikty uvnitř Evropské unie, jejíž setrvání je pro nás otázkou další existence. Máme novou Trumpovu administrativu, která úplně mění kormidlo fungování světové ekonomiky a politiky.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Ta firma byla nevinná (Agrotec, pozn. Demagog.cz), ti lidi jsou nevinní, nic se neprokázalo, byla to účelovka.“

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer: „Ministerstvo financí použilo tento nástroj proto, aby mohlo lidem, protože to byly dluhopisy pro občany, nabídnout takzvaný reinvestiční dluhopis, ve kterém se nevyplácí úrok a ty peníze jsou vyplacené na konci. A tím vlastně vznikla ta kauza toho korunového dluhopisu, který na konci z hlediska toho danění narazil na to, že daňové zákony zakládají nějaký mechanismus zaokrouhlování daní.“

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer: „Ale já mám pocit, že ty dluhopisy se pak rozjely poté, co centrální banka zjednodušila registraci určitého typu emisí, a to byl ten pravý startér tady tohoto.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „To byl zákon, který platil od roku 1993, korunové dluhopisy. A pan Kalousek byl první, který ho aktivoval v roce 2011. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Takže pan Kalousek chtěl, protože nebyl schopný zabezpečit peníze na financování našeho státu, tak nabídl velice atraktivní dluhopisy občanům a firmám s vysokým výnosem a celkově bylo vydáno přes 230 miliard dluhopisů, z toho bylo vydáno asi 67 miliard takzvaných korunových dluhopisů a drží to 73 tisíc emitentů.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Potom Kalousek zjistil, že udělal chybu, tak šel do sněmovny, 21. března 2012 se o tom hlasovalo a hlasovalo se o tom, že nové dluhopisy vydané od 1. ledna 2013 tam nebude ta daňová výhoda. A pan Sobotka, já tady mám jeho hlasování, se zdržel, dvakrát se zdržel“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Mimochodem, Česká televize emitovala 1450 milionů dluhopisů.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Já jsem byl podnikatel v roce 2012, nebyl jsem politik. 2012, kdy byla emise (korunových dluhopisů Agrofertu, pozn. Demagog.cz), nás nikdo nebral vážně. Ještě v červenci 2013 jsme měli 1 % a já jsem byl politik, nebyl jsem poslanec a nebyl jsem ministr financí (...) Politické hnutí nebylo založeno 2011, bylo založeno 2012, to jsme byli registrovaní. “

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer: „Co se tady stalo, tomu se říká agresivní daňové plánování, které znamená, že daň. subjekt využije určitého ustanovení zákona, které mu umožní snížit daňový náklad jinak, více než kdyby použil těch standardních postupů. “

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer: „ Daňový úřad má ale povinnost přihlížet nejen na právní aspekty té transakce (vydávání dluhopisů, pozn. Demagog.cz), ale na všechny okolnosti. V okamžiku, kdy by mezi těmi stovkami firem, které to udělaly, se našly firmy, které vydaly tento dluhopis bez zjevné ekonomické motivace, tak má daňový úřad povinnost toto dodanit, což v tomto případě dělá něco kolem 25, 30 milionů ročně.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Agrofert emitoval desetiletý investiční dluhopis za 6 %, ale jiné dluhopisy byly desetileté za 18 %. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Například, když už jsme u toho, tak moje bývalé firmy tři mají například soud z Finanční správy. Takže já Finanční správu neřídím.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „(V návaznosti na tvrzení Niedermayera, že tolik by měl dodanit, pozn. Demagog.cz) Není pravda 25 milionů, je to 13,5 milionů, je to 15 procent z 90 milionů. “

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer: „Přece ty úroky jsou daňově uznatelný náklad pro Agrofert. V případě, kdy tato transakce bude uznána, ty dluhopisy by byly označeny za legálně nepřípustné a byly by dodaněny, tak v případě Agrofertu by to znamenalo 13 milionů na dani, kterou vy (za současné situace, pozn. Demagog.cz) neplatíte, a tuším nějakých necelých 17 milionů na daních od Agrofertu.“

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer: „Zatížení firmy vysokým úrokem na úvěr, který navíc nemá ekonomickou racionalitu, je jedním ze základních technik obcházení daně a agresivního daňového plánování. To je jedna z těch prvních věcí, kterou jsme schválili v rámci evropské legislativy proti obcházení daní.“

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer: „A jak už jsem říkal o tom, jestli to bylo v souladu se zákonem, nebo ne, rozhodne soud. Podle mého názoru by v řadě případů daňová správa měla doměřit tu daň. Poté, co bude daň doměřená, se může poplatník odvolat k soudu a soud o tom rozhodne“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Všechny ty moje výhody jsou asi 38,5 milionu korun plus tento rok je to 52 milionů korun.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Všichni toho využili - obce, církve, odboráři si nakoupili 300 milionů Kalouskových dluhopisů. (...) Daň neplatily jenom fyzické osoby. (…) “

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer: „Ten zákon platil od roku 1993, Kalousek ho neudělal, zákon umožnil vydávat dluhopisy, které nebudou zdaněné. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „A měl jsem čisté příjmy 2 miliardy 531 milionů. Platil jsem za ty dluhopisy ze svého účtu a z banky, která spravuje ty dluhopisy.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Mimochodem já jsem první ministr, který zavedl od 1. ledna 2016 povinnost, aby ty příjmy byly deklarovány a formuláře pro fyzické osoby. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Já jsem 19. ledna na tiskové konferenci vaší televizi přesně řekl, jaké jsem měl příjmy. I přesto vaši redaktoři z 168 hodin a Reportérů přišli týden potom a zkoušeli mě ze stejné věci, při tom jste to měli natočené.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Jsem jediný politik od roku 93, který zveřejnil své příjmy. (...) Já jsem zaplatil 337 milionů daní. Moje firmy za posledních 10 let zaplatily 23 miliard daní a odvodů. “

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer: „Tady v České republice není moc politiků, kteří vydělávají miliardu a půl, takže je to vcelku neobvyklá situace.“

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer: „Lepší výběr daní není jen česká ani evropská agenda, v tom se angažuje G20 a v minulých letech vznikl manuál, abychom zákony upravili tak, aby se snížilo riziko obcházení daní a aby bylo snadněji detekovatelné krácení daní, které je protizákonné.“

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer: „EU už schválila první balík opatření proti obcházení daní velkými nadnárodními korporacemi, jmenuje se to ATAD, který byl z vůle ministrů tak trochu rozředěn. Jsem rád, že se to schválilo, i když ČR to do poslední chvíle nechtěla podpořit. (…) Další úvaha je o sjednocení daňového základu, což by usnadnilo podnikatelům plnění daňové povinnosti a zároveň to eliminuje další rizika spojená s krácením nebo obcházením daní, tento návrh je teď na stole. (...) Další balíček jsou věci související s bojem proti praní špinavých peněz, tam je návrh o tom, aby byly lépe dostupné informace o tom, kdo jsou skuteční vlastníci velkých firem. A třetí významný balík je reforma daně z přidané hodnoty, která má usnadnit život podnikatelům, a která u některých významných podvodů má snížit jejich četnost až do 80 %. Ten se bohužel dostává do významného konfliktu s vizí pana ministra, protože podvody z oblasti DPH jsou řešeny reverse charge. “

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer: „Na evropské úrovni je velká snaha řešit hlavně úniky na úrovni velkých a nadnárodních firem, kde jsou úniky v obrovských částkách. Česká pozice zatím, jak se mi zdá, není příliš podporující, a u všech těchto věcí je potřeba jednomyslnost, jinak hrozí, že ty věci neprojdou.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Rád bych ukázal, jak vybíráme daně (ukazuje na obrazovku graf, pozn. Demagog.cz). Tady je nárůst 44,7 navíc. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Navýšili jsme základ daně nadnárodním firmám o 13 miliard v roce 2016. Jak jsme je dodanili? Takhle jsme je dodanili, před námi nebylo nic (ukazuje graf, pozn. Demagog.cz). Kobra, 7,7 miliardy. Srovnání mezery výběru, snížili jsme mezeru meziročně o 10 miliard, a to souvisí i s odlivem dividend. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Problém Evropské komise je, že se nezabývá DPH, což je pro nás priorita, protože tam my ročně přicházíme o 60 miliard a všechny evropské státy o 160 miliard euro ročně. Ty úniky v korporátních daních jsou menší, u nás to odhadujeme asi 10 miliard.“

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer: „Poslanci schvalují legislativu a shodou okolností daňovou legislativu my (v Evropském parlamentu, pozn. Demagog.cz) neschvalujeme. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Třeba Francie chce snížit DPH na elektronické knihy (...) A jsem první ministr, který v EU vůbec prosadil nějaký legislativní návrh, o kterým se jedná. A trvalo mi to dva a půl roku. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „2,5 roku jsem to musel prosazovat (změnu v reverse charge, pozn. Demagog.cz). Pan komisař Moscovici má představu o ‚one stop shop', to znamená, že by všechny české firmy přeshraničně fakturovaly DPH, dneska nefakturují. A čekaly by na odpočty z Řecka.“

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer: „Odhady na mezeru ve výběru daně podnikové se pohybují ve stejné částce jako odhady za ztrátu z daně z přidané hodnoty.“

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer: „V posledních čtvrtletích naše ekonomika brzdí, my jsme se dostali na ekonomický růst za poslední čtyři čtvrtletí jenom 1,6 %, což je stejné jako průměr eurozóny a Evropské unie, což je poměrně pomalý růst. Měli jsme poměrně pomalý nárůst exportu v minulém roce.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Pan Řežábek z bankovní rady dokonce řekl, že intervence byla chyba. Pan Hampl se zase vyjadřoval, že nevylučuje, že ten kurz může kolísat. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Standard & Poor’s, což je renomovaná ratingová agentura, nám dává nejlepší rating ve střední a východní Evropě. Sama říká, že si nemyslí, že by to (ukončení intervencí, pozn. Demagog.cz) mělo být nějaké ohrožení schopnosti financovat Českou republiku. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Já jsem odpovědný za to, abychom financovali náš dluh, a my jsme ho snížili, my jsme například v lednu vydali dluhopisy se záporným výnosem -1,033, my jsme si za moji éru ministra financí napůjčovali 300 miliard s negativním nebo nulovým úrokem, vydělali jsme na tom miliardu 750 milionů. V minulosti předchůdci spekulovali a nás to přišlo na 14 miliard.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Já jsem se nikdy nezúčastnil bankovní rady, i když bych mohl.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Jiní investoři investují do našich dluhopisů, které kupují i se záporným úrokem, to znamená že nám platí za to, že nám půjčí, a jiní investoři jsou spekulanti na měnu, to jsou hedge fondy. (...) Těch rychlých dluhopisů se to netýká (spekulace, pozn. Demagog.cz) a my to samozřejmě kombinujeme, půjčujeme i desetileté dluhopisy i krátké a děláme to podle konjunktury a podle trhu. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Dneska už máme víc jak 10 % dluhu půjčeno v negativních úrocích nebo nulových.“

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer: „Během posledních dvou let ten růst zbrzdil z nějakých 4 % na 1,6 %, což jsou data z Eurostatu za poslední kvartály. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Růst je 2,6 %, nevím, kde jste přišel k 1,6 %, tak to odhaduje i ČNB.“

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer: „Parlament k tomu bude projednávat zprávu (k čerpání peněz v současném období, pozn. Demagog.cz). Je pouze šest zemí, které do listopadu loňského roku vyčerpaly méně než 2 % těch peněz, respektive z těch, co mají větší objem kohezní politiky, a do nich spadá ČR, pod 2 % z toho programovacího období jsme zatím dostali proplaceno z Bruselu. Co je ještě horší, jsou pouze tři země, které zatím vybraly projekty v hodnotě menší než 10 % z té částky 650 miliard, a do nich se taky kvalifikujeme. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „U růstu je přímá vazba na evropské peníze, které jsme extrémně dobře čerpali, když jsme nastoupili, tam bylo riziko, že nevyčerpáme 90 miliard, to jsme změnili na 22 miliard, proto jsme měli extrémně vysoké investice v roce 2015. Teď to druhé programové období se nám moc nedaří, ministři nečerpají rychleji a já je stále uháním, protože tento rok dostaneme z EU o 80 miliard méně než minulý rok a bude to mít dopad na rozpočet. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „(pokračování předchozího) Evropská unie nám nadiktovala (v novém programovém období) hlavně měkké programy, čerpat peníze je extrémně těžké a je to stále byrokratičtější, EU dává striktnější pravidla, takže čerpat ty peníze je problém i pro malé podnikatele, obce, kraje, které nečerpají peníze na opravu silnic druhé a třetí třídy, takže je tam zpoždění. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Vyčerpali jsme kapacity, nikdy se tady tolik neinvestovalo a nestavělo, jako jsme to dělali my v roce 2015, ty stavby samozřejmě nebyly připravené a nebyly vykoupené pozemky, nebyly tam územní rozhodnutí…“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Nejsme mezi třemi nejhoršími (v plánování projektů z fondů z EU, pozn. Demagog.cz). To je problém východní Evropy, Slováci mají podobný problém, Poláci i Maďaři.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Ty investice, MŽP mělo například 32 miliard a minulý rok mělo jenom 3 miliardy.“

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer: „Především podle toho, co jsem si dočetl v tisku, pan ministr koupil ty dluhopisy v okamžiku, kdy byl poslancem a dokonce tu poslední tranži v okamžiku, kdy byl ministrem. (...) Není pravda, že za těch 230 milionů, že ty jste koupil po devětadvacátém prvním lednu? (...) Moment, já nemluvím o emisi, já mluvím o tom, kdy byly koupeny ty dluhopisy. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Jednokorunové dluhopisy, kde se neplatila daň, byl zákon z pera vašeho Kalouska.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Církev to emitovala, 300 milionů emitovaly odbory jako.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „(reakce na předchozí výrok) To není pravda. Beru je z Finanční správy.“