Tento výrok byl ověřen jako pravda

Petr Gazdík: Příštích 11 let máme mít každý rok volby. Otázky Václava Moravce, 26. února 2017

Odůvodnění

Rok 2015 byl nadlouho posledním, ve kterém žádné volby neproběhly. V období do roku 2027 vždy alespoň jednou ročně volby proběhnou. Tedy za předpokladu, že se všechny uskuteční v řádném termínu a nebude například rozpuštěna Poslanecká sněmovna jako v minulém období. Přehled konaných voleb najdete na webu Volby.cz, pro stanovení dalších termínů je třeba přihlížet k funkčním obdobím jednotlivých institucí.


Poslanci jsou voleni na čtyři roky, stejně tak zastupitelé krajů a obcí, třetina Senátu se mění každé dva roky, prezident a poslanci Evropského parlamentu mají svůj mandát na pět let.


 • 2017 - Volby do Poslanecké sněmovny
 • 2018 - Volby prezidenta, komunální a do 1/3 Senátu
 • 2019 - Volby do Evropského parlamentu
 • 2020 - Volby krajské a senátní
 • 2021 - Volby do Poslanecké sněmovny
 • 2022 - Volby komunální, senátní
 • 2023 - Volby prezidentské
 • 2024 - Volby krajské a senátní, volby do Evropského parlamentu
 • 2025 - Volby do Poslanecké sněmovny
 • 2026 - Volby komunální a senátní
 • 2027 - nic
 • 2028 - Volby prezidentské, krajské a senátní
Včetně letoška jde tedy o deset volebních let, rozdíl jednoho roku ve výroku Gazdíka je v podstatě marginálním omylem. Výrok tedy i tak hodnotíme jako pravdivý.

Zmíněno