Demagog.cz

Jaroslav Faltýnek
Jaroslav Faltýnek
Reakce na Bělobrádka

Jaroslav FALTÝNEK: Úplně mimo. Já tady mám konkrétní výpočet, kde je lesní půda. To je klasifikace, kategorizace. Cena 27,74 Kč. Zemědělská půda. To je prostě taxativně stanoveno, co je to zemědělská ...

Daniel TAKÁČ: No a to centrum Prahy tam máte taky?

Jaroslav FALTÝNEK: Jasně. Vodní plochy, zastavěné plochy, tam je cena 1106, ostatní plochy, budovy a celkem částka 135 miliard. Takže ty kategorie jsou tady všechny obsaženy. Ale zemědělská půda je prostě půda, na které se pěstují zemědělské plodiny, která se obdělává, a ta byla stanovena částkou 45 Kč za metr. Události, komentáře, 4. června 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Jaroslav Faltýnek zde upřesňuje svůj předchozí zavádějící výrok a doplňuje, že do finanční kompenzace církvím jsou kromě dříve zmíněné zemědělské a lesní půdy zahrnuty i vodní plochy, zastavěné plochy, ostatní plochy a budovy.

Přesto, že zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi používá termín zemědělské nemovitosti, který kromě půdy zahrnuje i budovy náležící k zemědělské usedlosti či sloužící k zemědělské výrobě, Ministerstvo kultury použilo pro výpočet odhadu hodnoty zabaveného církevního majetku termín zemědělská půda a zemědělské budovy tak vyčlenilo do kategorie budov.

Vzhledem ke správně uvedeným cenám jednotlivých typů pozemků lze předpokládat, že Jaroslav Faltýnek vychází z materiálů Ministerstva kultury. Ministerstvo v tomto případě zemědělskou půdu definuje jako souhrn orné půdy, chmelnice, vinice, trvalého travního porostu, sadu a zahrady, a lze výrok, že zemědělská půda je ta, „na které se pěstují zemědělské plodiny, která se obdělává”, označit jako pravdivý.