Ivan Bartoš
Piráti

Ivan Bartoš

Když máte na ministerstvu někoho, nějakého podřízeného již úředníka, který neplní úkoly, které jsou mu udělené, tak vy máte kárné řízení, máte opravné prostředky. Když se chcete někoho fakt zbavit, tak dostane jednu důtku, druhou důtku za nějakou banalitu (...), a ten člověk odchází.
Interview ČT24, 30. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Zkrácené odůvodnění

Zákon o státní službě obsahuje ve čtvrté části o kárné odpovědnosti úředníků přesná nápravná opatření pro případ porušení služební kázně. Podezření ze zneužití těchto prostředků bylo např. u bývalého protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila. Zneužití však nemůžeme prokázat.

Plné odůvodnění

Předseda Bartoš se vyjadřuje k novele Zákona o státní službě, jehož cílem je depolitizace státního úřednického aparátu. Ve výroku kritizuje nefunkčnost současného zákona a možnost ohýbání jeho paragrafů k „odstraňování nepohodlných osob“.

Konkrétně Bartoš naráží na Část 4 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, která se věnuje kárné odpovědnosti. V případě zaviněného porušení služební kázně je dle § 89 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě úředníkovi uloženo kárné opatření. Těmito opatřeními jsou podle odstavce 2:

a) písemná důtka,

b) snížení platu až o 15 % na dobu až 3 kalendářních měsíců,

c) odvolání ze služebního místa představeného, nebo

d) propuštění ze služebního poměru.

Opatření c) a d) lze pak podle § 89 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě uložit jen „za zvlášť závažné kárné provinění, zejména pokud státní zaměstnanec porušoval služební kázeň dlouhodobě, svým jednáním způsobil zvlášť závažný následek nebo jednal ze zavrženíhodných pohnutek“.

Opravné prostředky pro nápravu činnosti státních úředníků tedy ze Zákona o státní službě vyplývají.

Co se týče otázky zneužívání Zákona o státní službě k odstraňování nepohodlných osob, uvedl předseda Bartoš případ bývalého protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila. Ten odešel z funkce v červenci 2018 na vlastní žádost. Podle serveru iDnes.cz Vobořil kritizoval Andreje Babiše za plán snížit daňovou sazbu u točeného piva na sníženou úroveň, která platí například pro léky. Server iDnes zároveň ve stejném článku z 21. ledna 2018 uvádí: „Podle několika zdrojů MF DNES dostal ještě před svátky důtku za špatné čerpání dovolené. Více důtek může znamenat propuštění. To komentovat nechtěl (Vobořil, pozn. Demagog.cz).“

Zda ke zneužití Zákona o státní službě prostřednictvím důtek skutečně dochází, však nemůžeme ověřit.

Výrok jsme zmínili

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů