Demagog.cz

Marcel Kolaja
Marcel Kolaja
Tam to skutečně záleží na tom programu, na té vizi, kterou (Ursula von der Leyen, pozn. Demagog.cz) předloží. A to se zatím ještě nestalo. Události, komentáře, 8. července 2019

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Ursula von der Leyen nekandidovala ve volbách do Evrop. parlamentu. Narozdíl od ostatních tzv. spitzenkandidátů tak není její program znám. Politička se postupně bude představovat jednotlivým frakcím. Parlament následně rozhodne o jejím schválení do funkce předsedkyně Komise.

Marcel Kolaja se odkazuje na situaci, ve které byla na post předsedkyně Evropské komise navržena německá politička Ursula von der Leyen, která však nekandidovala ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019, a tudíž ani nebyla tzv. spitzenkandidátkou.

Ostatní spitzenkandidáti (pdf., str.2-3) v boji o evropské posty představovali sebe i své, celoevropsky zaměřené, programy a vize. Ty tak byly voličům známy již v okamžiku volby. Tito spitzenkadidáti se také účastnili několika debat, v nichž prezentovali své záměry a názory. Kolaja tedy na otázku, zda podpoří von der Leyen na post předsedkyně Evropské komise, uvádí, že bude velmi záležet právě na jejím programu.

Vzhledem k tomu, že Ursula von der Leyen nekandidovala, není její program k 8. červenci 2019 explicitně znám. Politička se tak postupně bude představovat jednotlivým frakcím (ve středu 10. července tak například předstoupí před Zelené).