Demagog.cz

Karel Havlíček
Karel Havlíček
Musíme si uvědomit to, že třeba vedle Německa a Francie, která má 52 reaktorů, Interview ČT24, 22. listopadu 2019

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Ve Francii je v současnosti 58 jaderných reaktorů.

Ve Francii nyní funguje 58 jaderných reaktorů. Výrok hodnotíme jako nepravdivý vzhledem k tomu, že Karlem Havlíčkem uvedený počet reaktorů ve Francii není pravdivý, a to ani v rámci 10% tolerance.

Zdroj: IAEA (str. 12)