Demagog.cz

Olga Richterová
Olga Richterová
Předložili jsme tři možné cesty a asi to nebudu popisovat do detailů, ale v principu jde o to navýšení nemocenské na 80 %, ale s kompenzacemi pro zaměstnavatele, aby to nehradili zaměstnavatelé, (...) nebo ten jednorázový příspěvek za karanténu i izolaci, to musí být za obojí, anebo ještě úplně jít jinou cestou jakoby mimořádné dávky. Covidové mimořádné dávky na tu nemocenskou. Partie Terezie Tománkové, 24. ledna 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Olga Richterová předložila v Poslanecké sněmovně tři pozměňovací návrhy týkající se odškodnění ekonomicky aktivních osob z důvodu jejich neschopnosti vykonávat práci kvůli pandemii covidu-19.

Olga Richterová předložila 26. ledna 2021 tři pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona (.pdf), kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Pozměňovací návrh č. 7296 (.docx) hovoří o navýšení náhrady mzdy, která se vyplácí v prvních 14 dnech nemoci v důsledku pracovní neschopnosti nebo karantény z důvodu onemocnění covidem-19, na 80 % průměrného výdělku (str. 2). „Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu (…) ze státního rozpočtu.“ (str. 3)

Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci prvních 14 dní pracovní neschopnosti. Dle § 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce se nynější náhrada mzdy pohybuje ve výši 60 % průměrného výdělku.

V návrhu č. 7297 (.docx) poslankyně Richterová navrhuje mimořádné nemocenské ve výši 80 % denního vyměřovacího základu (str. 3) pro osoby „uznané dočasně práce neschopné v důsledku onemocnění covid-19“ nebo kterým „byla nařízena izolace či karanténa v souvislosti s epidemií covid-19“ (str. 2).

Poslední předložený návrh č. 7299 (.docx) se týká jednorázového příspěvku ve výši 3 000 Kč osobám, které z důvodu karantény či izolace kvůli onemocnění covidem-19 přišly o schopnost vykonávat práci (str. 2).

Výrok hodnotíme jako pravdivý s tím upřesněním, že návrh na navýšení nemocenské se netýká všech onemocnění, ale pouze onemocnění covidem-19 či karantény v souvislosti s ním. V tomto kontextu však Richterová o svém návrhu také hovoří.