Demagog.cz

Ivo Vondrák
Ivo Vondrák (ANO)
Školy jsou poměrně rizikovým místem. (...) 1907 ohnisek vlastně od začátku pandemie do konce měsíce února toho je dokladem.
Události, komentáře, 8. března 2021
Školství, věda, kultura
Koronavirus

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Data ÚZIS potvrzují poměrně vysoké riziko nákazy covidem-19 ve školách. Ke konci února bylo dle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky identifikováno 1 907 ohnisek ve školských zařízeních.

DOPLNĚNÍ: Výrok Ivo Vondráka byl původně hodnocen jako neověřitelný, jelikož se nám ve veřejně dostupných zdrojích nepodařilo nalézt žádné informace, které by jej potvrzovaly, či vyvracely a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), na který jsme se obrátili, nám zatím neodpověděl. Ivo Vondrák nám nicméně po zveřejnění analýzy zaslal neveřejnou prezentaci ÚZIS, která jeho slova potvrzuje. Doplnili jsme proto odůvodnění výroku a změnili jeho hodnocení na pravdu.

Prezentace, kterou představil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) Ladislav Dušek na únorovém jednání školského výboru Poslanecké sněmovny, uvádí (.pptx, str. 22) 1 410 ohnisek ve školských zařízeních v období od května 2020 do 14. února 2021.

V neveřejné verzi prezentace ÚZIS s aktualizovanými daty k 28. únoru 2021, kterou nám zaslal Ivo Vondrák, však již ÚZIS uvádí 1 907 identifikovaných ohnisek ve školských zařízeních s průměrným počtem 4,7 osoby na ohnisko.

Zdroj: ÚZIS, Ivo Vondrák

Školy zde vycházejí jako nejčastější ohniska nákazy podle hlášení krajských hygienických stanic. Ladislav Dušek však také upozornil (video, část 10:30, čas 2:50), že ve školách, podobně jako v zařízeních sociálních služeb či zdravotnických zařízeních, se nákaza identifikuje a trasuje mnohem snadněji než v jiných provozech. Porovnávání rizikovosti různých typů zařízení je tedy nutno brát s jistou rezervou, nicméně je zřejmé, že školy představují poměrně významné riziko.

Dodejme, že data ÚZIS jsou za období od května 2020, tedy cca dva měsíce po začátku pandemie covidu-19, o kterém mluví Ivo Vondrák. Nicméně vzhledem k tomu, že školy byly v prvních dvou měsících pandemie uzavřeny, lze předpokládat, že v tomto období žádná ohniska ve školách nebyla.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů