Demagog.cz

Karel Havlíček
Karel Havlíček
Teď jsme zvýšili kompenzační bonus z pětistovky na tisícovku. Partie Terezie Tománkové, 14. března 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Kompenzační bonus pro podnikatele zasažené protiepidemickými opatřeními se po schválení vládního návrhu zákona v únoru zvýšil z 500 na 1000 Kč za den.

Návrh na zvýšení kompenzačního bonusu byl vládou předložen Poslanecké sněmovně 15. února 2021, po jeho schválení nabyl platnosti 26. února 2021.

Důvodem pro přijetí zákona bylo zmírnění negativních finančních dopadů na podnikatele, jejichž činnost byla v důsledku krizových opatřeních přijatých kvůli epidemii koronaviru omezena nebo přímo zakázána.

Podle přijatého zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 je výše kompenzačního bonusu 1 000 Kč za každý kalendářní den bonusového období, kterým se rozumí období od 1. února do 31. března 2021. V předchozích bonusových obdobích byla výše příspěvku stanovena na 500 Kč za každý kalendářní den období, které trvalo od 5. října 2020 až do února 2021.