Jaroslav Bašta
SPD

Jaroslav Bašta

Náš rozpočet na obranu byl zhruba tak velký jako ten ukrajinský, před tou válkou za loňský rok.
360° Pavlíny Wolfové, 20. dubna 2022
Obrana, bezpečnost, vnitro,
Invaze na Ukrajinu,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Porovnáváme-li schválený státní rozpočet na obranu v absolutní číslech, Ministerstvo obrany České republiky hospodařilo v roce 2021 s rozpočtem 85,4 mld. Kč, kdežto ukrajinské Ministerstvo obrany mělo k dispozici pro rok 2021 92 mld. Kč. Rozdíl je tedy necelých 7 mld. Kč.

Plné odůvodnění

Rozpočet Ministerstva obrany České republiky byl původně na rok 2021 schválen ve výši 75,4 mld. Kč (.pdf, str. 6). Dne 27. ledna (.pdf, str. 1) 2021 a 29. března (.pdf, str. 1) 2021 nicméně došlo na základě usnesení vlády k posílení obranného rozpočtu celkem o 10 mld. Kč. Po tomto navýšení tvořil celkový rozpočet na obranu ČR 85,4 mld. Kč (.pdf, str. 6) a podíl výdajů Ministerstva obrany tak odpovídal 1,4 % HDP.

Ukrajinský parlament v roce 2018 přijal zákon o národní bezpečnosti Ukrajiny, kterým se stát zavazuje, že výdaje v sektoru bezpečnosti a obrany státu budou představovat nejméně 5 % HDP. Nejméně 3 % HDP přitom mají směřovat přímo na „financování obranných sil“ (čl. 35 odst. 1). Ne vždy se ale Ukrajině dařilo tento závazek dodržet. Tak v roce 2021 byla například realita diametrálně odlišná od schváleného zákona. Schválený rozpočet Ministerstva obrany Ukrajiny v tomto roce činil 117,6 mld. hřiven, tedy 92 mld. Kč, což je méně než 2,5 % HDP (.pdf, str. 1) země. Doplňme, že prostředky z ukrajinského obranného rozpočtu nejdou pouze na obranu, ale také na reformní (.pdf, str. 1) programy s ní spojené.

Na závěr tedy uveďme, že rozpočet českého Ministerstva obrany byl v poměru k HDP přibližně o třetinu nižší než obranný rozpočet Ukrajiny. V absolutních číslech však byly český i ukrajinský rozpočet sektoru obrany srovnatelné, rozdíl činil necelých 7 miliard korun (odchylka je v tomto případě menší než 8 %). Z tohoto důvodu výrok Jaroslava Bašty hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Vzpomínání na milníky bezpečnostní politiky ČR

360° Pavlíny Wolfové, 20. dubna 2022

Reforma armády, vstup do NATO, radar v Brdech. To byly klíčové momenty posledních třiceti let, které na CNN Prima NEWS zmiňovali poslanci Bašta (SPD) a Benda (ODS). V naší analýze se tak mimo jiné dozvíte, co řekl Jan Kavan gen...