Jaroslav Bžoch
ANO

Jaroslav Bžoch

Evropská unie připravuje nějaké plány do roku 27 nebo do roku 30 (v souvislosti s ukončením dodávek surovin z Ruska, pozn. Demagog.cz).
360°, 25. dubna 2022
Životní prostředí,
Evropská unie,
Invaze na Ukrajinu,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Evropská komise v březnu představila návrh plánu, podle něhož by nejpozději do roku 2030 mělo dojít k ukončení dodávek energetických surovin z Ruska do EU. Později zástupci Komise uvedli, že v květnu předloží plán na ukončení odběru ruského plynu, ropy a uhlí do konce roku 2027.

Plné odůvodnění

Předně uveďme, že poslanec Bžoch mluví o plánech Evropské unie na snižování energetické závislosti na Rusku. V rozhovoru dodává, že by podle něj měla Česká republika závislost na ruských surovinách ukončit dříve než před zmiňovanými lety 2027 či 2030.

Poukazuje tak na plán REPowerEU, jehož nástin představila 8. března Evropská komise. Jeho cílem je zbavit Evropu závislosti na ruských fosilních palivech „v dostatečném předstihu před rokem 2030a snížit do konce roku 2022 poptávku EU po ruském plynu o dvě třetiny. 10. března poté předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla (.pdf, str. 2–3), že v květnu 2022 Komise předloží plán, podle něhož by mělo postupně dojít k ukončení odběru zemního plynu, ropy a uhlí z Ruska nejpozději do konce roku 2027

Podle Komise si vývoj energetických trhů a zejména drastická změna v evropské bezpečnostní situaci žádají zrychlení přechodu na energii z udržitelných zdrojů a také energetickou nezávislost Evropy. Projekt RePowerEU Evropská komise koncipuje tak, aby zvýšil odolnost a efektivitu energetického systému EU. 

Komise tento plán staví na dvou pilířích. Prvním z nich je diverzifikace dodávek zemního plynu, kdy by mělo dojít ke zvýšení dovozu zkapalněného zemního plynu a plynu od neruských dodavatelů a k většímu využívání biometanu či vodíku. Druhým pilířem je poté rychlejší snižování závislosti na fosilních palivech – například zvyšováním energetické účinnosti a větším využíváním obnovitelných zdrojů. Doplňme, že plán se zaměřuje například i na dekarbonizaci průmyslu či na udržení maloobchodních cen energií pod kontrolou.

Podle informací Evropské komise z března 2022 Evropa importuje 90 % své spotřeby plynu, z toho 45 % z Ruska. Dále také z Ruska odebírá 27 % celkové dovážené ropy a 46 % dováženého uhlí (.pdf, str. 1). Prozatím tedy Rusko dovozu plynu do EU výrazně dominovalo.

Evropská unie tedy prostřednictvím Evropské komise skutečně připravuje plány, podle nichž by mělo dojít k ukončení dodávek energetických surovin z Ruska do konce roku 2030. Později představitelé Komise hovořili o roku 2027. Vzhledem k uvedeným informacím hodnotíme výrok jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Obrana Česka v evropském kontextu

360°, 25. dubna 2022

Německé zbraně, americké vrtulníky a krajní pravice ve Francii. O tom všem mluvili poslanci Bartošek (KDU-ČSL) a Bžoch (ANO), řeč ale přišla i na českou pomoc Ukrajině či smlouvu o obranné spolupráci se Spojenými státy.