Luděk Niedermayer
TOP 09

Luděk Niedermayer

Už nyní evropská legislativa zajišťuje, že kdyby některé zemi chyběly dodávky pro chráněné zákazníky, což jsou hlavně lidé a klíčová infrastruktura, tak okolní země, pokud mají toho plynu dostatek, jí musí ten plyn poskytnout.
Události, komentáře, 11. července 2022
Evropská unie,
Energetika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Na základě nařízení EU opravdu musí členské státy omezit spotřebu plynu a přebytek poskytnout státu, který v důsledku výpadků dodávek plynu nedokáže zásobit tzv. zákazníky chráněné v rámci solidarity. Mezi ně se řadí domácnosti, sociální služby a jejich dodavatelé tepla.

Plné odůvodnění

V roce 2017 bylo přijato nařízení Evropské unie číslo 2017/1938, jehož cílem je minimalizovat dopady situace, kdy by se některý z členských států potýkal s přerušením dodávek plynu.

Nařízení zavádí (článek 2) pojem „zákazník chráněný v rámci solidarity“, který zmiňuje Luděk Niedermayer. Spadají pod něj domácnosti, sociální služby a dálková vytápění, která uvedeným subjektům plyn poskytují. (V Česku je dálkové vytápění typické pro sídliště.)

Článek 13 nařízení upravuje solidární pomoc v případě, že by některou z unijních zemí postihl nedostatek dodávek plynu. Jak uvádí Ruven Fleming z nizozemské univerzity v Groningenu v časopise Energy Policy, článek 13 znamená (.pdf, str. 108), že v případě plynové krize v jedné zemi (v tzv. žádajícím členském státě) musí jiná členská země Evropské unie, která je s danou zemí přímo propojena, snížit dodávky plynu těm, kteří nespadají mezi zákazníky chráněné v rámci solidarity. Tím dojde k uvolnění kapacit zemního plynu, které si pak žádající stát může odkoupit (čl. 13, odst. 5) a pokrýt tak výpadek dodávek.

Tato mezistátní solidarita pak konkrétně platí (článek 13, odst. 3) jenom tehdy, kdy žádající členský stát není schopen pokrýt dodávky plynu svým zákazníkům chráněným v rámci solidarity. Za určitých okolností (článek 13, odst. 2) musí plyn dodat i země, která se žádajícím členským státem není propojená přímo, ale skrz jinou unijní zemi. Pro úplnost ještě dodejme, že solidární pomoc se poskytuje (článek 13, odstavec 8) na základě odpovídající kompenzace.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Konec ruského plynu v Evropě

Události, komentáře, 11. července 2022

Rusko v posledních měsících omezilo dodávky zemního plynu do některých evropských zemí a očekává se další možné zavření kohoutů. O tom všem se v Událostech, komentářích bavili europoslanci Niedermayer a Kovařík.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů