Danuše Nerudová

Danuše Nerudová

Za současné situace, kdy má 400 tisíc seniorů důchody pod příjmovou hranicí chudoby, což je zhruba 14 tisíc korun (...).
E15, 21. listopadu 2022
Prezidentské volby 2023,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Podle posledních dostupných dat ČSÚ byla v roce 2021 hranice příjmové chudoby 14 055 Kč, v průběhu letošního roku se však navyšovala o inflaci. Z dat ČRo a dat ČSÚ vyplývá, že se v září 2022 nacházelo pod hranicí příjmové chudoby asi 383 tisíc seniorů.

Plné odůvodnění

Příjmová hranice chudoby

Předně uveďme, že Český statistický úřad (ČSÚ) poslední informace o hranici příjmové chudoby zveřejnil na konci minulého roku (.pdf). Daná hranice podle nich v roce 2021 činila 168 655 Kč ročně, tedy 14 055 Kč za měsíc.

Aktuální situací, co se týče příjmové chudoby seniorů, se zabývá například projekt Českého rozhlasu a výzkumné společnosti PAQ Research Česko 2022: Život k nezaplacení, na který se odkazuje mj. i Národní ekonomická rada vlády (.pdf, str. 3).

ČRo 16. května v článku k této analýze uvedl, že příjmová hranice chudoby činila 14 782 Kč. V metodických poznámkách k projektu nicméně upřesňuje, že vychází z hranice chudoby, kterou v roce 2019 stanovil Český statistický úřad (ČSÚ), tj. 12 818 Kč, a pro následující měsíce v letech 2020 až 2022 ji vždy navyšuje podle míry inflace. Podle metodických poznámek tak hranice chudoby činila „v květnu 15 400 Kč”. Poslední průzkum v rámci uvedeného projektu proběhl v září letošního roku. Jestliže bychom použili tato data ČRo, odpovídala by v té době hranice chudoby kvůli inflaci přibližně částce 16 200 Kč. Podobnou částku získáme, i pokud bychom jako výchozí bod zvolili v úvodu zmíněných 14 055 Kč z roku 2021. Hranice příjmové chudoby se tedy v průběhu letošního roku výrazně zvýšila, z cca 14 tisíc až na 16 tisíc Kč.

Vzhledem k tomu, že nejnovější zveřejněná data Českého rozhlasu v rámci měření podílu seniorů pod hranicí příjmové chudoby používají květnovou hodnotu peněžní hranice, v kontextu výroku o počtu těchto seniorů dává smysl poukázat právě na tuto hodnotu namísto té zářijové. Vzhledem k tomu, že květnová hodnota v rámci naší 10% tolerance těsně odpovídá hodnotě „zhruba 14 tisíc korun“, kterou uvedla Danuše Nerudová, hodnotíme tuto část výroku jako pravdivou.

Počet seniorů pod hranicí příjmové chudoby

Výsledky zářijového průzkumu Česko 2022: Život k nezaplacení ukazují, že v případě seniorů, kteří žijí samostatně, má čistý měsíční příjem pod hranicí příjmové chudoby 28 % z nich. Podle posledních dostupných dat ČSÚ za rok 2021 (.pdf, str. 1) přitom v Česku bydlí samostatně přibližně 670 tisíc seniorů nad 65 let. Pokud bychom vycházeli z těchto dat, nachází se pod hranicí příjmové chudoby 188 tisíc o samotě žijících seniorů.

Průzkum ČRo a PAQ Research dále uvádí, že ze skupiny seniorů, kteří žijí v domácnosti ještě s dalšími lidmi, spadá pod hranici příjmové chudoby 13 % dotázaných. Z dat ČSÚ z roku 2021 (.pdf, str. 1) vyplývá, že z celkového počtu 2,2 milionu lidí nad 65 let (.xlsx) žije pohromadě s dalšími členy domácnosti přibližně 1,5 milionu seniorů. Pod hranicí příjmové chudoby tak žije v přepočtu dalších 195 tisíc seniorů.

Pokud bychom tedy sečetli počty seniorů, kteří mají čistý měsíční příjem menší než hranice příjmové chudoby, nachází se v této situaci téměř 383 tisíc lidí. Pro úplnost dodejme, že jde o počty seniorů nad 65 let, nikoli přímo o počet seniorů, kteří pobírají důchod. Například ve skupině samostatně žijících seniorů 65+ tvoří pracující lidé přibližně 3 % (.pdf, str. 2). Skutečný počet „seniorů s důchody pod příjmovou hranicí chudoby“, se tak od výše uvedeného souhrnného výpočtu může mírně odlišovat. ČSÚ definuje „seniory“ jako lidi nad 65 let, starobní důchod však mohou pobírat i lidé, kteří do této věkové kategorie ještě nespadají. V médiích i v rámci projektu ČRo jsou nicméně pojmy „senior“ a „důchodce“ používány synonymně. Statistiky zaměřující se pouze na seniory pobírající důchod se nám ve veřejně dostupných zdrojích nepodařilo dohledat. 

Doplňme, že například v roce 2019 spadalo pod hranici příjmové chudoby 16,6 % seniorů, tedy přibližně 350 tisíc lidí. V letech 2020 a 2021 podíl seniorů v této situaci klesnul (.pdf). Minulý rok šlo o 10,5 % seniorů, tedy přibližně 230 tisíc lidí (.xlsx). V roce 2022 pak tento počet dosáhl přibližně 383 tisíc, což v rámci námi používané 10% tolerance odpovídá tvrzení Danuše Nerudové.

Závěr

Pokud bychom vycházeli z dat ČSÚ o celkovém počtu seniorů a z dat projektu ČRo a společnosti PAQ Research, nacházelo se v Česku v září přibližně 383 tisíc seniorů, jejichž čistý měsíční příjem spadá pod hranici příjmové chudoby. Danuší Nerudovou uváděný údaj 400 tisíc se tak při srovnání s tímto počtem pohybuje v rámci naší 10% tolerance. Pro úplnost doplňme, že v rámci našeho hodnocení vycházíme z dat, která zahrnují seniory obecně, nikoli přímo seniory pobírající důchod.

Co se týče částky, jež stanovuje hranici příjmové chudoby, podle analýzy ČRo v květnu činila 15 400 Kč, v září by tedy kvůli růstu inflace odpovídala zhruba 16 200 Kč. Ve výroku zmíněných 14 tisíc Kč se v tomto případě pohybuje na hranici 10% odchylky. I s přihlédnutím k tomu, že částka 14 tisíc Kč odpovídá hranici příjmové chudoby, jak o ní naposledy informoval ČSÚ, hodnotíme výrok jako pravdivý s výhradou.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Danuše Nerudová, kandidátka na prezidentku

E15, 21. listopadu 2022

V naší nejnovější analýze faktických výroků jsme se zaměřili na prezidentskou kandidátku Danuši Nerudovou a její rozhovor pro web E15, ve kterém mluvila mj. o věkové hranici odchodu do důchodu. Můžete se tak dočíst, jak je to v...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů