Olga Richterová
Piráti

Olga Richterová

(...) poslanecký návrh, který předložili napříč paní poslankyně Válková za hnutí ANO a pan poslanec Navrátil za KDU, který umožňuje přiosvojení (pro stejnopohlavní páry, pozn. Demagog.cz).
Interview ČT24, 28. února 2024
Sociální politika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Pozměňovací návrh k novele občanského zákoníku opravdu předložili poslankyně Helena Válková (ANO 2011) a poslanec Jiří Navrátil (KDU-ČSL). Návrh nově umožňuje přiosvojení dítěte také stejnopohlavním párům.

Plné odůvodnění

Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richterová reaguje na schválení novely občanského zákoníku (.pdf), jehož cílem bylo zrovnoprávnit lidi ve stejnopohlavních svazcích. Jeho schválením by došlo např. ke vzniku společného jmění, nároku na vdovský a vdovecký důchod nebo k rozšíření práv k dětem. Umožněno by také bylo pokračovat v manželství, pokud by jeden z manželů prošel úřední změnou pohlaví (.pdf, str. 15).

Během projednávání v dolní komoře ale Helena Válková (ANO 2011) a Jiří Navrátil (KDU-ČSL) předložili pozměňovací návrh (.docx), který dává stejnopohlavním párům právo na vstup do tzv. partnerství, ve kterém budou mít většinu práv jako mají lidé v manželství. Právě tento pozměňovací návrh poslanci schválili, čímž se původní novela upravila. Podle nového znění stejnopohlavní páry nesmějí společně adoptovat děti z ústavů, mohou si ale přiosvojit dítě druhého z partnerů.

Adopce vs. přiosvojení

Adopce, neboli osvojení, je v občanském zákoníku definována jako „přijetí cizí osoby za vlastní“. V současnosti osvojiteli až na výjimky můžou být jen manželé nebo jeden z manželů. Ti musí prokázat, že budou dobrými rodiči, v péči je nebude omezovat zdravotní stav a osvojením nevznikne nepatřičný zisk. Pro adopci je nutný také souhlas dítěte.

Přiosvojení se týká případů, kdy jeden z manželů dítě již má a druhý ho chce osvojit. Jde tedy např. o situaci, kdy o své dítě pečuje jen jeden z rodičů s novým manželem či manželkou v jedné domácnosti. Právě takové přiosvojení nově umožňuje zmíněný pozměňovací návrh i stejnopohlavním párům (.docx, str. 9). V praxi to tedy znamená, že pokud se jedná o biologické dítě jednoho z partnerů, tak „stačí“, aby dítě a druhý partner prošli jedním administrativním procesem.

Návrh ale umožňuje i osvojení dítěte, tedy „adopci“. Proces je to ale výrazně složitější než v případě manželských párů, které si dítě mohou osvojit společně a nejedná se tak o adopci v jejím běžném pojetí. Procesem osvojení u stejnopohlavních párů totiž může projít jen jeden z partnerů. Následně má druhý z partnerů možnost si dítě přiosvojit v dalším administrativním procesu.

Závěr

Pozměňovací návrh novely občanského zákoníku skutečně předložili poslankyně Helena Válková (ANO 2011) a poslanec Jiří Navrátil (KDU-ČSL). Tento návrh nově umožňuje přiosvojení dítěte pro lidi ve stejnopohlavních svazcích. Výrok Olgy Richterové tak hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Partnerství pro všechny

Interview ČT24, 28. února 2024

Poslanecká sněmovna na konci února schválila rozšíření práv pro lidi žijící ve stejnopohlavních svazcích. Místopředsedkyně dolní komory Olga Richterová tento krok v Interview ČT24 označila za kompromis a popisovala okolnosti př...