Olga Richterová
Piráti

Olga Richterová

Přiosvojení znamená, že pak budou mít (děti, pozn. Demagog.cz) dva zákonné zástupce.
Interview ČT24, 28. února 2024
Sociální politika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Přiosvojení je situací, kdy jeden z manželů osvojí dítě toho druhého. Po přiosvojení tak dítě má dva zákonné zástupce.

Plné odůvodnění

Olga Richterová mluví o změnách v občanském zákoníku, které Poslanecká sněmovna schválila ke konci února. Jednou z novinek je mj. to, že by si lidé ve stejnopohlavních párech mohli přiosvojit dítě druhého partnera. Návrh zákona nicméně musí projít i horní komorou – Senátem.

Adopce, neboli osvojení, je v občanském zákoníku definována jako „přijetí cizí osoby za vlastní“. Osvojení dítěte dvěma osobami je ale možné pouze tehdy, pokud se jednámanžele, kteří se tak stanou osvojiteli a zákonnými zástupci dítěte. Přiosvojení se pak týká případů, kdy jeden z manželů dítě již má a druhý ho chce osvojit. Jde tedy např. o situaci, kdy o své dítě pečuje jen jeden z rodičů s novým manželem či manželkou v jedné domácnosti.

Uveďme, že Poslanecká sněmovna schválila verzi s pozměňovacím návrhem (.docx) poslanců Jiřího Navrátila a Heleny Válkové. Právě ten stejnopohlavním párům nově dává možnost osvojit si partnerovo dítě, pokud je rodičem dítěte (.docx, str. 13). Dodejme, že ve schválené verzi se slovo přiosvojení až na jednu výjimku nepoužívá (str. 9), jedná se ovšem o termín, který popisuje osvojení dítěte manželem rodiče. Přiosvojení tedy skutečně znamená, že dítě bude mít dva zákonné zástupce, a výrok Olgy Richterové tak hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Partnerství pro všechny

Interview ČT24, 28. února 2024

Poslanecká sněmovna na konci února schválila rozšíření práv pro lidi žijící ve stejnopohlavních svazcích. Místopředsedkyně dolní komory Olga Richterová tento krok v Interview ČT24 označila za kompromis a popisovala okolnosti př...