Jiří Kočandrle
TOP 09

Jiří Kočandrle

My samozřejmě čísla, v těch číslech letošních, které vidíte, ještě není započtený letošní dluh, to znamená, jestli máte Liberecký kraj 700 milionů nebo 800 milionů dluh necelý, tak musíte přičíst 500 milionů dalších, takže se dostaneme někde na 1,2 miliardy korun.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 30. srpna 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Ivo Kočandrle se opírá o správná data a oficiální předpoklady, proto je jeho výrok hodnocen jako pravdivý.

Zadluženost Libereckého kraje se na konci roku 2011 skutečně nacházela ve stanoveném rozmezí 700 – necelých 800 mil. Kč. Přesně podle závěrečného účtu (.xls; Tabulková část, tabulka č. 40) za rok 2011 (schváleném zastupitelstvem Libereckého kraje dne 26. června 2012) se jedná o 716 215 388,47 Kč za bankovní úvěry a 60 038 000 Kč za ostatní závazky - tedy o cca 776 mil. Kč.

Ve schváleném rozpočtu (.rtf; Textová část) na rok 2012 se počítá se splátkou dosavadních úvěrů ve výši 56 195 000 Kč, čímž by se dluh dostal na úroveň přibližně 720 mil. Kč. V roce 2010 zastupitelstvo kraje schválilo další úvěr na komplexní opravu mostů na silnicích II. a III. třídy ve výši 500 mil. Kč. Čerpání tohoto úvěru mělo začít právě letošní rok. Sečteme-li uvedené sumy, dostaneme částku 1,22 mld. Kč, tedy na odhadovanou částku "někde na 1,2 mld. Kč".

Výrok jsme zmínili

Otázky Václava Moravce Speciál - Liberecký kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 30. srpna 2012

Předvolební Otázky Václava Moravce se přesunuly z Karlových Varů do Liberce. Formát pořadu předpokládá vystoupení 6 nejsilnějších lídrů stran (podle preferencí ČT), nejinak tomu bylo i tentokrát. Pořad přinesl celou řadu otázek...