Martin Půta
SLK

Martin Půta

Do konce loňského roku bylo na povodňové škody vyčerpáno z rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj méně než 20 milionů korun.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 30. srpna 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok hodnotíme jako pravdivý. Na stránkách Libereckého kraje je použit odkaz na nefunkční stránku MMR, a proto zde není možné informaci vyhledat. Nějaké informace o dotacích lze získat z tiskové zprávy z r. 2011: Liberecký kraj postupně likviduje následky loňských povodní, avšak o faktickém čerpání dotací ke konci r. 2011 zde informace nejsou.

Ministerstvo pro místní rozvoj v závěrečném účtu za rok 2011 na straně 54 uvádí bod 3. 8. Podpora obcím na odstraňování následků povodní z let 2009 a 2010 na základě nařízení vlády. V roce 2011 bylo v rámci tohoto programu vyčerpáno cca 20,9 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že povodně let 2009 a 2010 zasáhly více krajů, je pravděpodobné, že celková vyčerpaná částka do Libereckého kraje z tohoto programu nedosáhla výše 20 milionů Kč.

Výrok jsme zmínili

Otázky Václava Moravce Speciál - Liberecký kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 30. srpna 2012

Předvolební Otázky Václava Moravce se přesunuly z Karlových Varů do Liberce. Formát pořadu předpokládá vystoupení 6 nejsilnějších lídrů stran (podle preferencí ČT), nejinak tomu bylo i tentokrát. Pořad přinesl celou řadu otázek...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů