Martin Půta
SLK

Martin Půta

My jsme pouze v zastupitelstvu upozornili na to, že to je problém. Avizovali jsme naše kolegy, aby si pozorně přečetli ten zákon. (jedná se o odměny pro radní kraje ve výši 30 tisíc za sezení v dozorčí radě nemocnice. zákon č. 159/2006)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 30. srpna 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok hodnotíme jako pravdivý.

Podle dostupných informací (doc.) ze zápisu z 10. zasedání zastupitelstva Libereckého kraje, které se konalo 22. listopadu 2011 se M. Půta vyjádřil následovně: "Podle mého názoru v rozporu se zákonem o střetu zájmů, ale respektuji to, že to je můj názor a vy máte na to jiný pohled. Já bych chtěl všechny tři zmíněné pány tedy pana Bursu, pana Seppa a pana Petráčka vyzvat k tomu, aby do konce listopadu 2011 zkusili přehodnotit své kroky, protože i ostatní uvolnění členové rady nepobírají za svou činnost v jiných statutárních orgánech jiných společností, ve kterých má Liberecký kraj podíl, odměnu." Citaci lze najít na straně 59 daného dokumentu.

Výrok jsme zmínili

Otázky Václava Moravce Speciál - Liberecký kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 30. srpna 2012

Předvolební Otázky Václava Moravce se přesunuly z Karlových Varů do Liberce. Formát pořadu předpokládá vystoupení 6 nejsilnějších lídrů stran (podle preferencí ČT), nejinak tomu bylo i tentokrát. Pořad přinesl celou řadu otázek...