Jiří Kočandrle
TOP 09

Jiří Kočandrle

Korid, která má zadávat veřejné zakázky, stejně to dává v podstatě i třetím firmám to zadávání. (Firma Korid)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 30. srpna 2012

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Daný výrok nelze jednoznačně ověřit, neboť webové stránky společnosti KORID LK neuvádějí, zda firma při zadávaní veřejných zakázek využívá, či nevyužívá odborné služby jiné specializované společnosti.

Tyto informace se nám nepodařilo získat ani jinou cestou.

Společnost KORID LK, spol.s.r.o., jejíž vlastníkem je Liberecký kraj, byla založena 30. března 2005 rozhodnutím zastupitelstva Libereckého kraje za účelem praktického zastupování a uskutečňování svých dopravních zájmů a zájmů svých obyvatel.

Výrok jsme zmínili

Otázky Václava Moravce Speciál - Liberecký kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 30. srpna 2012

Předvolební Otázky Václava Moravce se přesunuly z Karlových Varů do Liberce. Formát pořadu předpokládá vystoupení 6 nejsilnějších lídrů stran (podle preferencí ČT), nejinak tomu bylo i tentokrát. Pořad přinesl celou řadu otázek...