Ladislav Jirků
TOP 09

Ladislav Jirků

No, tady zazněl ten 65. rok (rok 2065), kdy by se to mělo realizovat, ale je třeba si uvědomit, že ty geologické průzkumy by byly velice brzo a to je to, proti čemu některé ty obce už dneska velice bojují. (jde o možnou realizaci projektů výstavby úložiště jaderného odpadu)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 4. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Na základě informací ze stránek Správy úložišť radioaktivních odpadů hodnotíme výrok jako pravdivý.

Plánovaný harmonogram výběru a stavby nového úložiště v zásadě potvrzuje časový plán, který zmiňuje Ladislava Jirků. Samotná realizace stavby a spuštění by mělo proběhnout v letech 2050 - 2065. Geologický průzkum je naplánován v rozmezí let 2010-2015.

V současné chvíli se vyjednávají smlouvy o provedení geologických průzkumů, která by měly v případě úspěšného podpisu začít přístí rok. Některé obce proti průzkumu protestují, jsou ale i takové, pro které je geologický průzkum spojen s vítaným finančním příspěvkem do obecních rozpočtů. Obce se ale ujišťují, že souhlas s průzkumem, ani obdržené finanční kompenzace neznamenají nutně souhlas s vybudováním úložiště. V tomhle ohledu budou finální rozhodnutí činěna až v horizontu let.

Výrok jsme zmínili

Otázky Václava Moravce Speciál - Kraj Vysočina

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 4. září 2012

Dalším krajem, který předvolební Otázky Václava Moravce navštívily, byl Kraj Vysočina. V Jihlavě před veřejností diskutovalo 6 lídrů nejsilnějších stran (podle průzkumu ČT), kteří se snažili přesvědčit voliče o své kompetenci k...