Otakar Ruml
KSČM

Otakar Ruml

My v podstatě máme i ve svém programu podporovat volnočasové aktivity mládeže.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 11. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Na základě volebního programu KSČM pro Královéhradecký kraj hodnotíme výrok Otakara Rumla jako pravdivý.

Ve volebním programu KSČM pro volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje se v části Rozvoj a kvalita života píše následující: "Podpoříme rozvoj sportu jako aktivní i pasivní náplně volného času občanů všech věkových kategorií. Podpoříme dotace na volnočasové aktivity mládeže, dětským a mládežnickým organizacím, které povedou ke zvyšování fyzické odolnosti a odvádějí mladé lidi od drog a kriminality."

Výrok jsme zmínili

Otázky Václava Moravce - Královéhradecký kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 11. září 2012

Otázky Václava Moravce Speciál pokračovaly v debatách ke krajským volbám z Královéhradeckého kraje. Jako obvykle se na pódiu představilo 6 lídrů nejsilnějších stran v kraji. Hlavními otázky se točily především okolo stavu střed...