Miloslav Plass
ODS

Miloslav Plass

Kraj má zajištěný, nebo odsouhlasený úvěr ve výši 600 milionů korun. Přiznaná dotace je 124 milionů korun. (jde o finance na projekt opravy nemocnice Náchod)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 11. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Z dohledaných informací vyplývá, že Miloslav Plass měl pravdu ce se týče úvěru ve výši 600 milionů korun, ohledně dotace z Evropské unie však mluvil o 124 milionech, ve skutečnosti se jednalo o 125 milionů korun.

Podle informací ze serveru Královéhradeckého kraje jsou celkové náklady na dostavbu a modernizaci nemocnice v Náchodě vyčísleny na 1,169 miliardy korun.

Podle zpravodajského portálu České televize si na opravu náchodské nemocnice vzal kraj na 6 let úvěr ve výši 600 milionů koru, získal také evropskou dotaci ve výši 125 milionů korun. Podle serveru iDnes se bude kraj snažit o získání dalších 275 milionů korun z evropských fondů.

Výbor Regionální rady Severovýchod na svém zasedání v červnu 2012 schválil pro náchodskou nemocnici z fondů Evropské unie 125 milionů korun, nemocnice žádala celkem o 414 milionů.

Výrok jsme zmínili

Otázky Václava Moravce - Královéhradecký kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 11. září 2012

Otázky Václava Moravce Speciál pokračovaly v debatách ke krajským volbám z Královéhradeckého kraje. Jako obvykle se na pódiu představilo 6 lídrů nejsilnějších stran v kraji. Hlavními otázky se točily především okolo stavu střed...