Soňa Marková
KSČM

Soňa Marková

Zmrazily se platby za státní pojištěnce.
Otázky Václava Moravce, 16. září 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Tento výrok hodnotíme jako pravdivý. Přestože vláda explicitně nehovoří o "zmrazení" plateb za státní pojištěnce, faktem zůstává, že poslední navýšení proběhlo k 1. lednu 2010 a návrh současného ministra zdravotnictví Hegera na zvýšení vyměřovacího základu pro rok 2013 vládou neprošel.

Výrok jsme zmínili